Công ty Thủy sản số 4 bị HOSE nhiều lần nhắc nhở chậm công bố thông tin

16:29 | 14/06/2021 Print
Công ty cổ phần Thủy sản số 4 (mã Ck:TS4) vừa bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) nhắc nhở, do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2020 lần 6 và báo cáo thường niên năm 2020 lần 3.

HOSE cho biết, ngày 26/5 đã có văn bản nhắc nhở TS4 chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 lần 5 và báo cáo thường niên năm 2020 lần 2. Tuy nhiên tới nay HOSE vẫn chưa nhận được báo cáo của công ty.

Để đảm bảo thông tin đầy đủ đến nhà đầu tư HOSE tiếp tục có văn bản nhắc nhở TS4 chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2020 lần 6 và báo cáo thường niên năm 2020 lần 3 và yêu cầu công ty khẩn trương công bố thông tin và giải trình về việc chậm công bố trên.

Trường hợp công ty tiếp tục vi phạm công bố thông tin, HOSE sẽ nâng mức xử lý vi phạm cao hơn đối với việc vi phạm công bố thông tin kéo dài trong năm 2021.

Trước đó, HOSE đã đưa cổ phiếu TS4 vào diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 14/5/2021. Lý do được HOSE đưa ra đó là công ty này tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo trước đó. Cổ phiếu TS4 sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch. Cụ thể, chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận./.

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam