Cổ phiếu ngân hàng LPB và VIB đủ điều kiện được cấp margin

10:22 | 11/05/2021 Print
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) vừa ra thông báo về việc đưa chứng khoán ra khỏi danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Theo đó, hai cổ phiếu ngân hàng là LPB của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB) và cổ phiếu VIB của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) đủ điều kiện được giao dịch ký quỹ vì đã có thời gian niêm yết đủ 6 tháng tính từ ngày giao dịch đầu tiên tại sàn HOSE. LPB niêm yết ngày 9/11/2020 trong khi VIB niêm yết ngày 10/11/2020 sau khi chuyển từ sàn UPCoM sang.

Cả hai cổ phiếu VIB và LPB đều được thêm vào rổ VN Diamond Index bên cạnh ba cổ phiếu ngân hàng khác là EIB, ACB, MSB.

Về kết quả kinh doanh quý I/2021, tổng doanh thu của VIB đạt 3.502 tỷ đồng, trong đó thu phí đạt 609 tỷ đồng, chiếm 18% tổng doanh thu. Chi phí hoạt động được duy trì ở mức 1.361 tỷ đồng và chi phí dự phòng 334 tỷ đồng, ngân hàng đã đạt lợi nhuận trước thuế 1.807 tỷ đồng, tăng 68% so với quý I năm 2020.

Với LPB, doanh thu thuần dịch vụ của LienVietPostBank đạt 162 tỷ đồng, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 1.112 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ và là quý có lãi cao nhất trong lịch sử nhà băng này.

Năm 2021, LPB đưa ra các chỉ tiêu là: tổng tài sản đạt 282.600 tỷ đồng, tăng 17%; huy động vốn từ thị trường 1 tăng 15%, đạt 237.770 tỷ đồng; tín dụng thị trường 1 tăng 20% lên 213.020 tỷ đồng; thu thuần dịch vụ đạt 880 tỷ đồng; tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 10%; lợi nhuận trước thuế tăng 32%, đạt 3.200 tỷ đồng./.

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam