VTR bị phạt do công bố thông tin không đúng thời hạn

06:37 | 29/04/2021 Print
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel (mã Ck: VTR).

Quyết định xử phạt nêu rõ, công ty bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, VTR công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn đối với các tài liệu như giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2019 soát xét thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước, giải trình nguyên nhân chênh lệch 5% lợi nhuận sau thuế trước và sau soát xét trên báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán, biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020…

Mức phạt được đưa ra theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam