PTL bị truy thu và phạt hơn 6,6 tỷ đồng vì vi phạm về thuế

13:43 | 22/04/2021 Print
Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và đô thị Dầu khí (mã Ck: PTL) vừa công bố quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đối với doanh nghiệp.

Theo đó, tổng số tiền phạt, truy thu và chậm nộp của PTL lên tới hơn 6,6 tỷ đồng. Cụ thể, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuế đối với PTL là hơn 12,6 triệu đồng; biện pháp khắc phục hậu quả là truy thu thuế giá trị gia tăng (GTGT), số tiền hơn 3,7 tỷ đồng; tiền chậm nộp thuế, số tiền là gần 2,9 tỷ đồng, số tiền chậm nộp thuế đã được tính đến hết ngày 5/4/2021.

Bên cạnh đó, giảm lỗ năm 2013, 2015, 2017 và 2018 tổng số tiền gần 73 tỷ đồng (trong đó giảm lỗ năm 2013 là 35 tỷ đồng, năm 2015 là 27,6 tỷ đồng, năm 2017 là 8,5 tỷ đồng và năm 2018 là 1,4 tỷ đồng); điều chỉnh giảm thuế gia tăng đầu vào khấu trừ, số tiền 774 triệu đồng.

Ngoài ra Cục thuế cũng đề nghị doanh nghiệp không được chuyển số lỗ sang các năm sau theo quy định.

Trước đó, vào ngày 13/04/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã ra quyết định đưa cổ phiếu PTL của công ty vào diện bị kiểm soát do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2015 là -143,62 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016 là 1,03 tỷ đồng và có ý kiến ngoại trừ dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2016 chưa đảm bảo khả năng có lãi./.

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam