HDI Global SE bị phạt do trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin

20:49 | 21/04/2021 Print
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với HDI Global SE (địa chỉ trụ sở chính: HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Cộng hòa Liên bang Đức).

Quyết định xử phạt nêu rõ, HDI Global SE bị phạt 125 triệu đồng do từ năm 2017 đến năm 2019, HDI Global SE đã thực hiện một số giao dịch nhằm che giấu quyền sở hữu thực sự đối với 15.468.250 cổ phiếu của Công ty cổ phần PVI, để trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

Ngoài ra, HDI Global SE còn bị phạt 60 triệu đồng do vi phạm tỷ lệ nắm giữ chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài. Tính đến thời điểm 31/1/2019, HDI Global SE sở hữu tổng cộng 126.297.216 cổ phiếu PVI, bao gồm sở hữu trực tiếp 83.711.071 cổ phiếu PVI, sở hữu 27.117.895 cổ phiếu PVI thông qua Funderburk Lighthouse Limited, sở hữu 15.468.250 cổ phiếu PVI thông qua Công ty cổ phần Đầu tư đường Mặt Trời, chiếm 54,64% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần PVI, vượt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần PVI trước ngày 19/4/2019.

Ngoài ra, HDI Global SE bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc phải chuyển nhượng cổ phiếu trong thời hạn tối đa 60 ngày để giảm tỷ lệ nắm giữ theo đúng quy định”, tại điểm b Khoản 3 Điều 28 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: 60 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này./.

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam