Khối ngoại tăng giao dịch chứng khoán phái sinh trong tháng 3

23:56 | 06/04/2021 Print
Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 bình quân phiên giảm khá mạnh trọng tháng 3/2021, nhưng luỹ kế 3 tháng đầu năm vẫn tăng 9,21% so với năm 2020. Trong tháng 3, tỷ trọng giao dịch của khối ngoại trên thị trường phái sinh tiếp tục duy trì đà tăng tích cực.

Theo thông tin từ Sở GDCK Hà Nội (HNX), tháng 3/2021, thị trường chứng khoán phái sinh giảm mạnh so với tháng trước. Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 bình quân đạt 145.840 hợp đồng/phiên, giảm 29,57% so với tháng trước. Trong tháng, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất là 226.398 hợp đồng vào ngày 26/3/2021.

phái sinh

Như vậy, tính trong 3 tháng đầu năm 2021, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng VN30 đạt 10.033.138 hợp đồng. Tính bình quân, khối lượng giao dịch hợp đồng VN30 đạt 172.985 hợp đồng/phiên, tăng 9,21% so với khối lượng giao dịch bình quân phiên năm 2020.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 3 đạt 28.349 hợp đồng, giảm 1,68% so với tháng trước. Mức OI cao nhất trong tháng 3 đạt 32.871 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 8/3/2021.

Cũng trong tháng 3, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tăng nhẹ so với tháng trước, chiếm 82,65% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước, cũng tăng nhẹ, chiếm 16,1%. Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 3/2021 tiếp tục tăng so với tháng trước, chiếm 1,25% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường./.

Duy Thái

Duy Thái

© Thời báo Tài chính Việt Nam