HAR bị phạt do công bố thông tin không đúng thời hạn

17:03 | 23/03/2021 Print
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 35/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (mã Ck: HAR).

Quyết định xử phạt nêu rõ, HAR bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. HAR công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu như giải trình chênh lệch trước và sau kiểm toán cho Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2019; Quyết định số 13240/QĐ-CT ngày 28/06/2019 về xử lý vi phạm hành chính về thuế; công văn giải trình ngày 18/02/2019 về kết quả kinh doanh trong BCTC quý IV/2018 so với quý IV/2017; công văn giải trình ngày 7/8/2019 về kết quả kinh doanh trong BCTC quý II/2019 so với quý II/2018; công văn giải trình ngày 18/11/2019 về kết quả kinh doanh trong BCTC quý III/2019 so với quý 3/2018; giải trình kết quả kinh doanh trong BCTC riêng, hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm trước).

Mức phạt được đưa ra theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam