VNDIRECT đặt chỉ tiêu lãi 1.100 tỷ đồng và chuyển giao dịch tạm thời sang HNX

11:51 | 22/03/2021 Print
Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Đại hội đã thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 1.100 tỷ đồng; đồng thời thông qua việc tạm chuyển giao dịch cổ phiếu VND sang HNX để hỗ trợ cho việc giảm tải giao dịch tại HOSE.

VNDS

Toàn cảnh Đại hội cổ đông thường niên 2021 của VNDIRECT.

Theo báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, VNDIRECT ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng về kết quả kinh doanh trong năm 2020. Tổng doanh thu của VNDIRECT trong năm 2020 đạt 2.127 tỷ đồng, tăng trưởng 39% so với năm 2019, hoàn thành 113% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 693 tỷ đồng, tăng 81% so với năm 2019 và hoàn thành 171% kế hoạch.

Trong năm 2020, VNDIRECT đã kiến thiết lại mô hình kinh doanh toàn diện bền vững, mở được năng lực kinh doanh mới và vẫn giữ được năng lực cạnh tranh cốt lõi trên nền tảng khách hàng cá nhân. Hệ sinh thái dịch vụ đầu tư và giao dịch chứng khoán đã giúp VNDIRECT thu hút được lượng khách hàng cá nhân mở mới tài khoản trong năm 2020 đạt hơn 120.000 tài khoản, tăng trưởng trên 70% so với cả năm 2019 và chiếm 30% tổng số tài khoản mở mới của nhà đầu tư cá nhân trên toàn thị trường.

Năm 2021, VNDIRECT đưa ra kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 1.100 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VNDIRECT sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, đội ngũ con người và hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ cho nhu cầu đầu tư tích sản của mọi nhà đầu tư.

Cũng tại đại hội năm nay, các cổ đông đã thông qua việc tạm chuyển giao dịch cổ phiếu VND sang HNX để hỗ trợ cho việc giảm tải giao dịch tại HOSE. Ngay khi hệ thống giao dịch mới của HOSE được hoàn thành, VNDIRECT sẽ chuyển lại cổ phiếu sang giao dịch tại HOSE.

Ông Đỗ Ngọc Quỳnh - Quyền Tổng Giám đốc VNDIRECT chia sẻ: “Việc chuyển tạm thời cổ phiếu VND từ HOSE sang giao dịch ở HNX trong giai đoạn này không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ quyền lợi của cổ đông, nhà đầu tư, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của công ty trong việc xử lý vấn đề quá tải ở HOSE hiện nay, nhằm mang lại lợi ích chung cho toàn thị trường. Tôi hy vọng rằng nhiều doanh nghiệp lớn khác tại Việt Nam cũng sẽ nhìn rõ và đồng ý với giải pháp tạm thời này nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông cũng như góp sức giữ an toàn hệ thống cho TTCK Việt Nam trong lúc chờ các giải pháp trung và dài hạn”.

Bên cạnh đó, Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua đề xuất chào bán 220,43 triệu cổ phiếu VND cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1. Đợt chào bán dự kiến diễn ra trong năm 2021 hoặc đầu năm 2022 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Hội đồng quản trị công ty sẽ xác định mức giá chào bán dựa trên nguyên tắc cân đối giữa giá trị thị trường của cổ phiếu và không cao hơn 80% giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm thực hiện thủ tục chào bán. Mục đích của việc phát hành cổ phiếu là để mở rộng năng lực cho khách hàng vay ký quỹ, năng lực kinh doanh nguồn trên thị trường vốn, năng lực bảo lãnh phát hành chứng khoán, năng lực phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm, bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của công ty./.

Thái Duy

Thái Duy

© Thời báo Tài chính Việt Nam