Thành viên Ban Kiểm soát STW bị phạt do báo cáo không đúng thời hạn

22:31 | 12/03/2021 Print
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 28/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đỗ Chí Công (Địa chỉ: B19-01 C/C 33 Trương Công Định, phường 14, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh).

Quyết định xử phạt nêu rõ, ông Đỗ Chí Công thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng (mã Ck: STW) bị phạt hơn 27 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Ông Đỗ Chí Công đăng ký bán 1.216.613 cổ phiếu STW từ ngày 17/6/2020 đến ngày 10/7/2020 và đã thực hiện giao dịch bán 1.216.613 cổ phiếu STW từ ngày 23/6/2020 đến ngày 07/7/2020. Ngày 15/7/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Công.

Mức xử phạt được đưa ra theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3, điểm g khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam