Trưởng Ban kiểm soát AFX bị xử phạt do báo cáo không đúng thời hạn

09:16 | 10/03/2021 Print
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 26/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Trần Kim Uyên (địa chỉ: Khóm 5, Châu Phú A, Châu Đốc, An Giang).

Quyết định xử phạt nêu rõ, bà Trần Kim Uyên - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang (mã Ck: AFX) bị phạt hơn 12 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Bà Trần Kim Uyên đăng ký bán 38.000 cổ phiếu AFX từ ngày 20/8/2020 đến ngày 18/9/2020, đã bán 38.000 cổ phiếu AFX từ ngày 20/8/2020 đến ngày 24/8/2020; ngày 7/9/2020, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch của bà Uyên.

Mức phạt được đưa ra theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3, điểm đ khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam