Hai lãnh đạo của APT bị phạt do báo cáo không đúng thời hạn

21:57 | 09/02/2021 Print
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Bùi Tấn Định và ông Hoàng Văn Vỹ.

Quyết định xử phạt nêu rõ, ông Bùi Tấn Định - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn (mã Ck: APT), bị phạt hơn 22 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Cụ thể, ông Bùi Tấn Định đăng ký bán 400.000 cổ phiếu APT từ ngày 12/6/2020 đến ngày 08/7/2020, đã bán 400.000 cổ phiếu APT vào ngày 12/6/2020 nhưng ngày 25/6/2020, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch của ông Định.

Bên cạnh đó, ông Hoàng Văn Vỹ - thành viên Hội đồng quản trị APT bị phạt hơn 22 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Ông Hoàng Văn Vỹ đăng ký bán 400.000 cổ phiếu APT từ ngày 12/6/2020 đến ngày 08/7/2020, đã bán 400.000 cổ phiếu APT vào ngày 12/6/2020 nhưng ngày 25/6/2020, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch của ông Vỹ.

Mức phạt được đưa ra theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 3, điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam