Thanh khoản thị trường phái sinh tăng gần 80% trong năm 2020

09:19 | 07/01/2021 Print
Trong cả năm 2020, tổng hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 39.914.205 hợp đồng, tăng 79,91%; khối lượng giao dịch bình quân phiên đạt 158.390 hợp đồng, tăng 78,49% so với năm 2019. Trong đó, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất là ngày 29/7/2020 với 356.033 hợp đồng.

Thêm nhiều kỷ lục được xác lập

Tại thời điểm cuối tháng 12 có 4 mã hợp đồng tương lai chỉ số VN30 được giao dịch là VN30F2101, VN30F2102 và VN30F2103, VN30F2106 và 3 mã hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ (TPCP) kỳ hạn 5 năm là GB05F2103, GB05F2106 và GB05F2109.

Theo số liệu từ Sở GDCK Hà Nội (HNX), trong tháng 12/2020, khối lượng giao dịch bình quân hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 126.606 hợp đồng/phiên, tăng 4,39% so với tháng trước. Trong đó, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất đạt 231.696 hợp đồng vào ngày 24/12/2020.

phái sinh

Trong cả năm 2020, tổng hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 39.914.205 hợp đồng, tăng 79,91% so với năm 2019. Khối lượng giao dịch bình quân phiên đạt 158.390 hợp đồng, tăng 78,49% so với năm 2019. Trong đó, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất là ngày 29/7/2020 với 356.033 hợp đồng.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tăng 30,02% so với tháng 11 và đạt 40.339 hợp đồng vào ngày giao dịch cuối cùng của tháng 12, tăng 142,64% so với OI tại thời điểm cuối năm 2019. Mức OI cao nhất trong tháng 12 đạt 43.871 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 30/12/2020.

Về giao dịch hợp đồng tương lai TPCP kỳ hạn 5 năm, trong tháng 12/2020 không có hợp đồng tương lai TPCP được giao dịch. Tính chung trong năm 2020, có 18 hợp đồng tương lai TPCP được giao dịch. Khối lượng OI hợp đồng tương lai TPCP tại thời điểm cuối tháng 12 là 0 hợp đồng.

Dịch chuyển về cơ cấu giữa nhà đầu tư cá nhân và tổ chức

Theo thông tin của HNX, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước giảm nhẹ so với tháng trước, chiếm 83,8% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước (bao gồm cả tự doanh) tăng nhẹ, đạt 15% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Tỷ trọng giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán tiếp tục tăng so với tháng trước, chiếm 2,11%.

phái sinh

Trong năm 2020, mặc dù tỷ trọng tham gia của nhà đầu tư trong nước thay đổi không đáng kể so với năm 2019 (giảm 0,39% so với năm 2019), vẫn chiếm 99,15% toàn thị trường, song có sự dịch chuyển đáng kể về cơ cấu tham gia giao dịch giữa nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức trong nước. Nếu như năm 2019, tỷ trọng tham gia của nhà đầu tư cá nhân trong nước là 92,51% và nhà đầu tư tổ chức trong nước là 7,03%, thì trong năm 2020, các tỷ lệ này là 85,86% và 13,29%. Điều này cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư tổ chức trong nước đã gia tăng đối với thị trường chứng khoán phái sinh.

Khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 12/2020 tiếp tục tăng so với tháng trước, chiếm tỉ trọng 1,2% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2020 dù đã tăng gấp đôi so với năm 2019 nhưng vẫn còn thấp, chỉ chiếm 0,84% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 12, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 173.395 tài khoản, tăng 7,09% so với tháng trước và tăng 88% so với cuối năm 2019./.

Duy Thái

Duy Thái

© Thời báo Tài chính Việt Nam