HDG thưởng và bán ưu đãi cổ phiếu

14:32 | 27/05/2018 Print
Công ty CP Tập đoàn Hà Đô (mã Ck: HDG) thông qua triển khai phương án phát hành 19 triệu cổ phiếu thưởng và bán ưu đãi cho cổ đông hiện hữu với tổng tỷ lệ 25%.

Theo phương án này, cổ phiếu sẽ được phát hành theo hai đợt. Đợt 1 phát hành 11,4 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 15% bằng nguồn từ thặng dư vốn, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cùng một số quỹ khác. Đợt 2 phát hành 7,6 triệu cổ phiếu chào bán với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ 10%.

Tổng số tiền huy động dự kiến khoảng 76 tỷ đồng sẽ dùng góp vốn vào Công ty CP Hà Đô – Bình Thuận (HDG nắm 75% vốn) trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ của công ty này.

Về kinh doanh, năm 2017 HDG ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 2.336,9 tỷ đồng, tăng trưởng 16%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất 273,1 tỷ đồng, tăng trưởng 8%. Kế hoạch năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 4.301,9 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất 733,8 tỷ đồng; chia cổ tức 35 - 50%.

Kết thúc quý I/2018, HDG công bố doanh thu thực hiện đạt 240 tỷ đồng, tăng 40% so với quý I/2017; lợi nhuận sau thuế cũng tăng gấp 6,6 lần, đạt 34,5 tỷ đồng. Nguyên nhân tăng được giải trình chủ yếu do hoạt động thủy điện và khách sạn gia tăng, đồng thời chi phí lãi vay giảm mạnh so với quý cùng kỳ năm trước./.

Đ.Doãn

Đ.Doãn

© Thời báo Tài chính Việt Nam