3 nhà đầu tư mua gần 100% cổ phần chào bán Khách sạn Kim Liên

17:38 | 27/04/2018 Print
Ngày 27/4/2018, tại Sở GDCK Hà Nội (HNX), Ngân hàng Dầu khí toàn cầu đã chào bán 1.870.970 cổ phần của Công ty CP Du lịch Kim Liên ra công chúng với mức giá khởi điểm 305.053 đồng/cổ phần.

khách sạn Kim Liên

Phiên đấu giá có 1 nhà đầu tư tổ chức và 2 nhà đầu tư cá nhân tham dự. Khối lượng đăng ký mua đạt 1.870.800 cổ phần, gần bằng khối lượng cổ phần chào bán. Toàn bộ cổ phần của Công ty CP Du lịch Kim Liên đều được nhà đầu tư đặt mua với giá 305.053 đồng/cổ phần, bằng với giá khởi điểm.

Kết quả phiên đấu giá, 1.870.800 cổ phần (gần 100% số cổ phần đưa ra đấu giá) đã được bán cho 3 nhà đầu tư (1 tổ chức, 2 cá nhân) với giá đấu thành công bình quân là 305.053 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 570 tỷ đồng.

Công ty CP Du lịch Kim Liên tiền thân là khách sạn Bạch Mai được thành lập năm 1961, làm nhiệm vụ phục vụ chuyên gia nước ngoài và là cơ sở phục vụ lớn nhất của Cục Chuyên gia – Văn phòng Chính phủ. Qua 5 lần đổi tên, khách sạn được đổi tên thành Công ty CP Du Lịch Kim Liên như ngày nay.

Năm 2015, Công ty CP Du lịch Kim Liên tổ chức bán đấu giá lần đầu (IPO) 3,6 triệu cổ phần tại HNX. Phiên đấu giá đã thu hút 36 nhà đầu tư, giá đấu thành công bình quân đạt 274.200 đồng/cổ phần./.

D.T

D.T

© Thời báo Tài chính Việt Nam