Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội bị phạt 125 triệu đồng

18:27 | 21/04/2017 Print
Ngày 21/4/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 408/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội.

Quyết định xử phạt nêu rõ, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội bị phạt 125 triệu đồng do không đưa chứng khoán đã chào bán ra công chúng vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Cụ thể, ngày 4/3/2014, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội đã hoàn thành đợt chào bán 10 triệu cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng theo Giấy chứng nhận số 69/GCN-UBCK ngày 03/12/2013 của UBCKNN. Tuy nhiên, đến nay Công ty chưa thực hiện đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức.

Mức phạt trên được đưa ra theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam