SII muốn thoái hết vốn khỏi Cấp nước Tân Hòa

15:41 | 06/10/2016 Print
Sáng ngày 6/10, HĐQT CtyCP Hạ tầng nước Sài Gòn (mã Ck: SII) đã họp và thống nhất sẽ thoái toàn bộ cổ phần đang nắm giữ tại CtyCP Cấp nước Tân Hòa.

Trước đó, SII cũng công bố đã thoái hết vốn đầu tư tại CtyCP Cấp thoát nước Long An trong tháng 4/2016.

Được biết, SII hiện đang sở hữu hơn 1,43 triệu cổ phiếu, tương đương 28,66% vốn CtyCP Cấp nước Tân Hòa. Công ty này đang quản lý hệ thống cấp nước và cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng và sản xuất tại quận Tân Bình và quận Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh). Năm 2015, công ty chia cổ tức ở mức 7%.

Còn SII hiện có 6 công ty con và 2 công ty liên kết là CtyCP Cấp nước Tân Hòa và CtyCP Cấp nước Cần Thơ. Năm 2015, SII đạt doanh thu 613,3 tỷ đồng; lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ 119 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ trong năm 2014 (13,5 tỷ đồng) và vượt khá xa kế hoạch lợi nhuận năm 2015 (17,3 tỷ đồng).

Năm nay, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.031,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 60,6 tỷ đồng./.

Đỗ Doãn

Đỗ Doãn

© Thời báo Tài chính Việt Nam