Trái phiếu tuần 20-24/7: Dự báo lãi suất đi ngang là chủ đạo

19:30 | 20/07/2015 Print
Tuần qua, mặc dù biến động trong biên độ rất hẹp, nhưng lãi suất giao dịch TPCP cho thấy sự phân hóa giữa 2 nhóm kỳ hạn ngắn và dài. Dự báo thị trường chưa có nhiều biến động trong tuần này và lãi suất theo xu hướng đi ngang là chủ đạo.

Tuần qua, thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp tổ chức 3 phiên đấu thầu, trong đó bao gồm 2 phiên đấu thầu của Kho bạc Nhà nước và 1 phiên của Ngân hàng Chính sách Xã hội. huy động trái phiếu chính phủ

Theo số liệu từ Sở GDCK Hà Nội (HNX), ngày 13/7, Ngân hàng Chính sách Xã hội gọi thầu thành công 300 tỷ đồng/ 1.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 3 năm, 5 năm và 15 năm. Trong đó, kỳ hạn 3 năm gọi thầu thành công 300 tỷ đồng/500 tỷ đồng tại lãi suất 5,98%, thấp hơn 0,02% so với mức lãi suất trúng thầu gần nhất (ngày 6/7/2015); kỳ hạn 5 năm, 15 năm gọi thầu lần lượt 300 tỷ đồng và 200 tỷ đồng, nhưng không có khối lượng thành công.

Ngày 13/7, Kho bạc Nhà nước gọi thầu thành công 1.355 tỷ đồng/4.000 tỷ đồng, tại các kỳ hạn 5 năm và 15 năm. Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu thành công 955 tỷ đồng/3.000 tỷ đồng, với lãi suất 6,40%/năm, cao hơn 0,01% so với mức lãi suất trúng thầu gần nhất (ngày 9/7/2015). Trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu thành công 400 tỷ đồng/1.000 tỷ đồng, tại lãi suất 7,65%/năm, cao hơn 0,01% so với mức lãi suất trúng thầu gần nhất (ngày 2/7/2015).

Ngày 17/7/2015, Kho bạc Nhà nước gọi thầu thành công hơn 1.836 tỷ đồng/4.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm và 10 năm. Kết quả, trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu thành công hơn 1.786 tỷ đồng/3.000 tỷ đồng, với lãi suất 6,40%/năm, bằng với mức lãi suất trúng thầu gần nhất (ngày 13/7/2015). Trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu thành công 50 tỷ đồng/1.000 tỷ đồng tại lãi suất 6,70%/năm, cao hơn 0,1% so với mức lãi suất trúng thầu gần nhất (ngày 9/6/2015).

Cũng trong ngày 13/7, Kho bạc Nhà nước đã gọi thầu thành công qua Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước 3.000 tỷ đồng/3.000 tỷ đồng tín phiếu Kho bạc Nhà nước kỳ hạn 13 tuần (91 ngày), tại lãi suất 3,9%/năm, thấp hơn 0,2% so với mức lãi suất phiên gần nhất (ngày 6/7/2015).

Tính từ đầu năm tới nay, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ trúng thầu qua HNX đạt 102.066 tỷ đồng, trong đó: Kho bạc Nhà nước đấu thầu thành công 86.106,69 tỷ đồng (hoàn thành 34,44% kế hoạch đấu thầu năm); Ngân hàng Phát triển Việt Nam đấu thầu thành công 9.000 tỷ đồng; Ngân hàng Chính sách Xã hội đấu thầu thành công 6.959,3 tỷ đồng.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ trong tuần đạt gần 11.446 tỷ đồng, tương đương giá trị giao dịch bình quân đạt 2.289 tỷ đồng/phiên, giảm 26% so với bình quân phiên tuần kế trước.giao dịch trái phiếu chính phủ thứ cấp

Trong đó, giao dịch outright đạt hơn 5.348 tỷ đồng, tập trung vào các trái phiếu kỳ hạn dưới 3 năm (kỳ hạn 0 - 1 năm chiếm 17,87%; kỳ hạn 1 – 3 năm chiếm 57,83%; kỳ hạn 3-5 năm chiếm 12,92%; kỳ hạn 5-10 năm không có giao dịch; kỳ hạn 10-15 năm chiếm 11,39%).

Giao dịch Repo đạt 6.099 tỷ đồng với kỳ hạn repos từ 31 đến 179 ngày.

Trong tuần qua, không có giao dịch tín phiếu kho bạc nào được thực hiện.

Như vậy, nếu tính riêng từ 1/1/2015 đến nay, giá trị giao dịch của trái phiếu chính phủ và tín phiếu kho bạc đạt 538.786 tỷ đồng và 1.363 tỷ đồng, tương đương với giá trị giao dịch bình quân phiên đạt gần 4.144,51 tỷ đồng cho trái phiếu và 10,48 tỷ đồng cho tín phiếu.

Đối với giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, sau 3 tuần liên tiếp mua ròng, tuần qua, khối ngoại đã bán ròng nhẹ trở lại với khoảng hơn 61,3 tỷ đồng. Như vậy, tính từ 1/1/2015, tổng giá trị giao dịch mua - bán trái phiếu chính phủ của nhà đầu tư nước ngoài là 86.036 tỷ đồng, chiếm 7,98% so với giá trị giao dịch toàn thị trường.

Biến động giá trị chỉ số Bond Index (13/7/2015 – 17/7/2015):

Kỳ hạn Index

Chỉ số

Giá trị Index 17/7/2015

Giá trị Index ngày 13/7/2015

% thay đổi WTD

% thay đổi YTD

2 năm/2 years

Giá bẩn

102,33

102,17

0,16%

-3,96%

Giá sạch

101,56

101,51

0,05%

-1,59%

Tổng TN

122,18

121,98

0,16%

2,28%

3 năm/3 years

Giá bẩn

109,33

109,41

-0,07%

-3,68%

Giá sạch

104,98

105,20

-0,20%

-1,93%

Tổng TN

126,54

126,63

-0,07%

1,92%

5 năm/5 years

Giá bẩn

131,83

131,82

0,00%

2,38%

Giá sạch

111,63

111,73

-0,09%

-0,62%

Tổng TN

131,91

131,90

0,00%

2,38%

Tổng hợp/Composite

Giá bẩn

103,78

103,69

0,08%

-3,23%

Giá sạch

104,59

104,63

-0,03%

-1,20%

Tổng TN

125,66

125,56

0,08%

2,59%

Bộ phận Nghiên cứu, Ban Kinh doanh vốn và tiền tệ, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đánh giá, tuần qua, thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp duy trì diễn biến ảm đạm. Thanh khoản giảm thấp. Theo thống kê của HNX, giá trị giao dịch 1 chiều trên thị trường giảm thêm 40% so với tuần trước, ở mức 5,3 nghìn tỷ đồng. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay. Giao dịch tập trung tới 60% ở các kỳ hạn ngắn đến 2 năm. Các kỳ hạn dài từ 5 năm chỉ còn chiếm khoảng 18% và dải kỳ hạn 3-5 năm là 22%. Điều này cũng đúng như dự báo đã được đưa ra vào tuần trước.

Mặc dù biến động trong biên độ rất hẹp, nhưng lãi suất giao dịch trái phiếu chính phủ cho thấy sự phân hóa giữa 2 nhóm kỳ hạn ngắn và dài. Lãi suất các kỳ hạn ngắn đến 2 năm đi ngang/giảm nhẹ thêm 2-3 điểm, trong khi các kỳ hạn từ 3 năm trở lên lại nhích nhẹ khoảng 3-5 điểm. Cuối tuần, kỳ hạn 2, 3, 5 và 10 năm lần lượt quanh mức 5,28%, 5,59%, 6,44% và 6,80%/năm.

Kỳ hạn

YTM thực hiện 13/7/15-17/7/15
(%)

YTMn thực hiện
6/7/15-10/7/15
(%)

YTM chào trên YC 16/7/15
(%)

YTM chào trên GD 16/7/15
(%)

1 Tháng

2 Tháng

3 Tháng

4,0019 - 4,0019

4,1956

3,9364

6 Tháng

4,5400

9 Tháng

4,5499 - 5

4,4999 - 4,6005

4,7499

5,249

12 Tháng

4,7499 - 4,7499

4,9498 - 5,0503

4,9211

4,9499

2 Năm

5,1101 - 5,3

5,0697 - 5,45

5,2498

5,2498

3 Năm

5,4 - 5,65

5,34 - 5,8001

5,5999

5,65

3-5 Năm

5,3813 - 6,12

5,85 - 6,1501

6,0124

6,4999

5 Năm

6,38 - 6,4499

6,3301 - 6,3301

6,3998

6,3999

5-7 Năm

7 Năm

6,7123

7-10 Năm

6,85 - 6,85

10 Năm

6,75 - 6,75

6,75 - 6,95

6,7999

10 -15 Năm

15 Năm

7,5025 - 7,6701

7,64 - 7,64

7,6498

Lực cầu trên thị trường tập trung chủ yếu ở các kỳ hạn ngắn đến 2 năm khi được hỗ trợ bởi yếu tố thanh khoản hệ thống ngân hàng dồi dào, lãi suất VNĐ liên ngân hàng duy trì đà giảm.

Riêng đối với các kỳ hạn dài, đặc biệt từ 5 năm trở lên, thị trường chịu tác động chính từ phía cung khi nguồn cung sơ cấp ở mức rất cao (6.000 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm, 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm và 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm). Do vậy, lãi suất có xu hướng tăng ở nhóm kỳ hạn này.

Thị trường sơ cấp vẫn diễn biến khá sôi động nhưng tỷ lệ trúng thầu đã sụt giảm so với tuần trước.

Dự báo thị trường chưa có nhiều biến động trong tuần tới cũng như đến cuối tháng 7/2015. Lãi suất theo xu hướng đi ngang là chủ đạo. Thanh khoản thị trường tiền tệ dồi dào sẽ tiếp tục hỗ trợ giao dịch ở các kỳ hạn ngắn. Đối với các kỳ hạn dài từ 5 năm trở lên, thị trường giữ tâm lý thận trọng. Trong tuần này, Kho bạc Nhà nước điều chỉnh giảm khối lượng gọi thầu xuống còn 3.000 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm và 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm./.

Duy Thái

Duy Thái

© Thời báo Tài chính Việt Nam