Dược phẩm Cửu Long bị phạt 100 triệu đồng

09:20 | 18/12/2014 Print
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 997/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã Ck: DCL).

Quyết định xử phạt nêu rõ công ty bị phạt 100 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Được biết, DCL có số vốn điều lệ là 100 tỷ đồng, công ty có địa chỉ tại số 150, Đường 14/9, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long./.

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam