Góc đầu tư: Cổ phiếu BIC

11:33 | 09/10/2014 Print
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIC) có tình hình kinh doanh ổn định với lợi thế là sự hậu thuận mạnh mẽ của BIDV. 6 tháng đầu năm 2014, Công ty đạt doanh thu là 418 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 48,2 tỷ đồng.

co phieu bic

Từ đầu năm 2014, Công ty đã có nghị quyết về việc bán cổ phần cho đối tác chiến lược. Chúng tôi đánh giá nếu việc phát hành cổ phần cho đối tác chiến lược thành công, Công ty sẽ gia tăng vị thế và uy tín trong ngành bảo hiểm đồng thời cũng tiếp nhận nguồn lực tài chính qua đó cải thiện sức khỏe tài chính và khả năng sinh lời. Trên thị trường xuất hiện một số thông tin BIC lựa chọn đối tác chiến lược là sẽ bán khoảng 20% cổ phần với giá không thấp hơn 20.000 đ/cp. Tuy nhiên Công ty không chính thức xác nhận thông tin này.

BIC đã chính thức được tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính hàng đầu thế giới A.M.Best định hạng năng lực tài chính đạt mức B+ (năng lực tài chính vững mạnh) và định hạng năng lực tổ chức phát hành đạt mức bbb- (công ty duy trì được khả năng thực hiện các cam kết tài chính tốt) là những bước đi chuẩn bị cho khả năng thành công của BIC trong việc lựa chọn đối tác chiến lược phù hợp.

Chúng tôi dự phóng BIC có thể đạt tổng doanh thu hơn 1.050 tỷ đồng, tương đương doanh thu thuần hơn 700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 109 tỷ đồng trong năm 2014. EPS năm 2014 dự kiến đạt 1.500 đồng/cp./.

(Công ty CP Chứng khoán MB tổng hợp và phân tích)

MBS

MBS

© Thời báo Tài chính Việt Nam