Ngày 22/9, BIDICO sẽ giao dịch trên HNX

16:40 | 20/09/2014 Print
Ngày 22/9 tới đây, cổ phiếu BII của CtyCP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư (BIDICO) sẽ chính thức niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội (HNX). BII sẽ là cổ phiếu niêm yết thứ 362 trên HNX với giá trị niêm yết đạt 328 tỷ đồng, giá tham chiếu là 12.000 đồng/cổ phiếu.

BII được thành lập năm 2008, hiện có vốn điều lệ 328 tỉ đồng. Tháng 7/2014, BIDICO đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trở thành công ty đại chúng.

Trong hai năm vừa qua, doanh thu thuần và lợi nhuận gộp của công ty đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ. So với năm 2012, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của BII trong năm 2013 đã có sự tăng trưởng vượt bậc tương ứng 174,53% và 83,65%.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu của BII hiện ở mức thấp, chỉ từ 5% đến 6,89%, nhưng có tiềm năng tăng trưởng khi công ty hoàn thành đầu tư các dự án mới và đưa vào khai thác.

Năm 2014, công ty đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng lần lượt là 195% và 233% so với năm 2013. Tính đến hết quý II/2014, BIDICO đạt được 50,4 tỷ đồng doanh thu thuần và 8,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương đương 37% kế hoạch doanh thu và 19% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2014. Giá trị sổ sách tại ngày 30/6/2014 đạt 10.951 đồng/cổ phần.

Về tỷ lệ cổ tức, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua việc giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2013 và năm 2014 để đầu tư cho các dự án đang triển khai mà không chia cổ tức cũng như không trích lập các quỹ./.

Duy Thái

Duy Thái

© Thời báo Tài chính Việt Nam