Công ty Xi măng Quán Triều VVMI bị xử phạt 40 triệu đồng

10:20 | 10/09/2014 Print
Ngày 9/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 672/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CtyCP Xi măng Quán Triều VVMI.

Theo quyết định xử phạt, công ty bị phạt 40 triệu đồng do nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 12 tháng.

Mức phạt trên được đưa ra theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam