Quản lý quỹ Tín Phát bị xử phạt 80 triệu đồng

16:39 | 08/09/2014 Print
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 655/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CtyCP Quản lý quỹ Tín Phát.

Theo đó, công ty này bị phạt 80 triệu đồng do cung cấp dịch vụ chứng khoán khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Mức phạt trên được đưa ra theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 17 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam