Tháng 8: Thêm 54 nhà đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số

17:10 | 03/09/2014 Print
Trong tháng 8/2014, đã có thêm 54 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 21 tổ chức và 33 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Theo thông tin từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tính đến ngày 31/8/2014, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 17.291 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 2.481 nhà đầu tư tổ chức và 14.810 nhà đầu tư cá nhân.

Trước đó, tính đến ngày 31/7, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 17.237 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 2.460 nhà đầu tư tổ chức và 14.777 nhà đầu tư cá nhân./.

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam