Từ hôm nay VNDIRECT được kết nối giao dịch trực tuyến trở lại

10:02 | 28/08/2014 Print
Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa có Quyết định sô 462/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận CtyCP Chứng khoán VNDIRECT được kết nối giao dịch trực tuyến trở lại.

>> VNDIRECT bị cảnh cáo do để xảy ra lỗi giao dịch

>> Hệ thống giao dịch trực tuyến của VNDirect gặp sự cố

Theo Quyết định này, HNX đã chấp thuận cho CtyCP Chứng khoán VNDIRECT được kết nối giao dịch trực tuyến trở lại kể từ ngày hôm nay (28/8/2014).

Quyết định nêu rõ, CtyCP Chứng khoán VNDIRECT phải nghiêm túc tuân thủ Quy định về Hạ tầng Công nghệ thông tin kết nối đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 130/QĐ-SGDHN ngày 9/4/2013 của Tổng Giám đốc HNX./.

D.T

D.T

© Thời báo Tài chính Việt Nam