FLC thay đổi lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

18:01 | 11/08/2014 Print
Theo đó, hơn 6,1 triệu cổ phiếu là số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thay đổi của FLC trong lần này.

CtyCP Tập đoàn FLC (mã Ck: FLC) vừa báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh về việc thay đổi số cổ phiểu có quyền biểu quyết do phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức.

Cụ thể, số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của FLC sau khi phát hành thành công 6.173.882 cổ phiếu, tăng từ hơn 154,3 triệu cổ phiếu lên hơn 160,5 triệu cổ phiếu. Đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức lần này đã nâng giá trị vốn điều lệ của FLC tăng từ hơn 1.543 tỷ đồng lên hơn 1.605 tỷ đồng.

Được biết, FLC hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, đầu tư và kinh doanh bất động sản, du lịch, đào tạo nghề,…Hiện tại cổ phiếu của FLC có giá trên thị trường là 14.100 đồng/cổ phiếu./.

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam