SPI, BTG, PXM tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2014

10:01 | 28/03/2014 Print
CtyCP Đá Spilít; CtyCP Bao bì Tiền Giang; CtyCP Xây lắp Dầu khí Miền Trung thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

SPI: CtyCP Đá Spilít (mã Ck: SPI) thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/4/2014. Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết. Nội dung: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

* BTG: CtyCP Bao bì Tiền Giang (mã Ck: BTG) thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/4/2014. Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết. Nội dung: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ. Thời gian: tháng 4 năm 2013. Địa điểm: Tại Trụ sở CtyCP Bao bì Tiền Giang, Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

* PXM: CtyCP Xây lắp Dầu khí Miền Trung (mã Ck: PXM) thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/4/2014. Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết. Nội dung: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ. Thời gian dự kiến từ 25/4/2014 đến 28/4/2014. Địa điểm: Hội trường tòa nhà EVN, số 78A đường Duy Tân, thành phố Đà Nẵng./.

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam