VC9, PHR, BST thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông

08:03 | 14/01/2014 Print
Cty CP Xây dựng Số 9 (Mã CK: VC9) thông báo tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014; Cty CP cao su Phước Hoà (Mã CK: PHR) thông báo tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014; Cty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận (Mã CK: BST) thông báo tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

* VC9: Cty CP Xây dựng Số 9 (Mã CK: VC9) thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/1/2014. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết. Nội dung: Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của Công ty và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Thời gian thực hiện: 20/03/2014. Địa điểm thực hiện: Tầng 5, tòa nhà Vinaconex 9, lô HH2-2 khu đô thị, Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

* PHR: Cty CP cao su Phước Hoà (Mã CK: PHR) thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/1/2014. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết. Nội dung: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và Phương hướng SXKD năm 2014 và một số vấn đề khác.Thời gian thực hiện: 12/03/2014. Địa điểm thực hiện: tại trụ sở Cty CP cao su Phước Hoà.

* BST: Cty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận (Mã CK: BST) thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/1/2014. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết. Nội dung: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông . Thời gian: tháng 3 năm 2014. Địa điểm: Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận, số 10 Đường Nguyễn Tất Thành, Tp. Phan Thiết./.

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam