FDT, LIG, PND thông báo lịch trả cổ tức

11:35 | 23/12/2013 Print
Cty CP Fiditour trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt; Cty CP LICOGI 13 thông báo lịch trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt; Cty CP Cảng Đồng Nai thông báo lịch tạm ứng cổ tức 2013 bằng tiền.

* FDT: Cty CP Fiditour (Mã CK: FDT) trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2013. Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện: 08/01/2014. Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản; Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Cty CP Fiditour .

* LIG: Cty CP LICOGI 13 (Mã CK: LIG) thông báo lịch trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2013. Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện: 17/02/2014. Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản; Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Cty CP LICOGI 13.

* PDN: Cty CP Cảng Đồng Nai (Mã CK: PDN) thông báo lịch tạm ứng cổ tức 2013 bằng tiền. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2013. Tỷ lệ thanh toán: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện: 10/01/2014. Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi cổ đông mở tài khoản; Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Cty CP cảng Đồng Nai, địa chỉ: Phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai./.

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam