MIC được chào bán 40 triệu cổ phiếu ra công chúng

10:02 | 04/12/2013 Print
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa cấp giấy chứng nhận chào bán 40 triệu cổ phiếu ra công chúng cho Tổng CtyCP Bảo hiểm Quân đội (MIC).

>> SRF được chấp thuận niêm yết bổ sung hơn 8 triệu cổ phiếu

>> Chứng khoán 3/12: 'Hàng nóng' đồng loạt ngược dòng phục hồi

>> KSS được chào bán hơn 18 triệu cổ phiếu ra công chúng

Theo đó, 40 triệu phiếu của MIC được đăng ký chào bán ra công chúng lần này với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số cố phiếu chào bán lần này được chia làm hai đợt: Đợt 1 chào bán 10.000.000 cổ phiếu; Đợt 2 chào bán 30.000.000 cổ phiếu. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá là 400 tỷ đồng.

Tổ chức tư vấn phát hành: CtyCP Chứng khoán MB.

UBCKNN cho biết, MIC trước khi thực hiện chào bán đợt 2 phải báo cáo UBCKNN kết quả chào bán, tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt 1, đồng thời bổ sung các tài liệu có liên quan đến đợt 2 theo các quy định hiện hành.

Được biết, MIC có vốn điều lệ 400 tỷ đồng. Trụ sở chính đặt tại tầng 10, tòa nhà MB, số 3 Liễu Giai, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội./.

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam