Trái phiếu chính phủ tháng 8: Khối lượng huy động thành công tăng gấp đôi

09:59 | 04/09/2013 Print
Tổng kết giao dịch trái phiếu chính phủ tháng 8, trên thị trường sơ cấp, tổng khối lượng huy động đạt 6.775 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần so với tháng 7. Giao dịch thứ cấp đạt gần 22 nghìn tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, tháng 8, HNX đã tổ chức 9 phiên đấu thầu, huy động được 6.775 tỷ đồng. Trong đó: Kho bạc Nhà nước huy động được 5.700 tỷ đồng; Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 675 tỷ đồng; Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam huy động được 400 tỷ đồng.

Như vậy, thị trường sơ cấp đã sôi động trở lại so với tháng 6, tháng 7, khối lượng huy động trong tháng 8 cao gấp hơn 2 lần so với tháng 7.

Lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 2 năm dao động trong khoảng 7,0-7,95%/năm, lãi suất trái phiếu 3 năm trong khoảng 7,45-8,3%/năm, 5 năm là 9,1%/năm, và 10 năm là 8,9%/năm.

Kỳ hạn

KL gọi thầu

(nghìn tỷ đồng)

KL đăng ký

(nghìn tỷ đồng)

KL trúng thầu

(nghìn tỷ đồng)

Vùng LS đặt thầu(%/năm)

Vùng LS trúng thầu(%/năm)

2 Năm

7

18,36

3,4

6,88-8,8

7,0-7,95

3 Năm

8,5

12,215

2,275

7,33-9,6

7,45-8,3

5 Năm

6

2,7

0,1

10,0-10,5

9,1-9,1

10 Năm

1,5

1,429

1

8,8-10,

8,9-8,9

Tổng

23

34,704

6,775

Trên thị trường thứ cấp tháng 8, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 204 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 21.836 tỷ đồng. Trong đó, các giao dịch trái phiếu chính phủ outright tập trung vào các trái phiếu có kỳ hạn còn lại 9 tháng, 12 tháng, 2 năm, 3 năm, 3-5 năm, và 5 năm. Tổng khối lượng giao dịch theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt 55,9 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 5.742 tỷ đồng.

Giá giao dịch trái phiếu chính phủ bảo lãnh theo phương thức outright đạt 2.011 tỷ đồng, theo phương thức repos đạt 819 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức outright đạt 3.185 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt 4.172 tỷ đồng. Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức repos đạt 206,4 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán repos đạt 13,1 tỷ đồng.

STT

KHCL

KLGD

GTGD

Vùng lợi suất

3

9 Tháng

17.500.000

1.858.216.000.000

5,6001 - YTM - 9,8005

4

12 Tháng

48.800.000

5.287.493.400.000

6,1994 - YTM - 9,9292

5

2 Năm

70.465.384

7.509.672.320.208

6,8197 - YTM - 14,7998

6

3 Năm

16.960.000

1.832.144.380.000

7,2600 - YTM - 10,5285

7

3 - 5 Năm

13.014.918

1.395.028.433.676

7,5001 - YTM - 9,8516

8

5 Năm

19.537.500

2.018.189.187.500

7,8999 - YTM - 10,0001

Trên thị trường tín phiếu thứ cấp tháng 8, khối lượng giao dịch tín phiếu kho bạc theo phương thức giao dịch outright đạt 16 triệu tín phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 1.609 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch tín phiếu kho bạc theo phương thức giao dịch repos đạt 2 triệu tín phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 183 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua tín phiếu kho bạc của nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức outright đạt 216,9 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt 438,1 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài không có giao dịch tín phiếu theo phương thức repos./.

D.T

D.T

© Thời báo Tài chính Việt Nam