Cục Thuế Khánh Hòa thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thu hồi nợ thuế

17:49 | 30/07/2021 Print
Tính đến đầu tháng 7/2021, Cục Thuế Khánh Hòa đã thu hồi, xử lý được 629 tỷ đồng tiền nợ thuế. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ trên tổng dự toán thu là 11,2%. Lãnh đạo Cục Thuế Khánh Hòa cho rằng, số nợ khá cao so với chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao.

Nợ thuế tăng, diễn biến phức tạp

Báo cáo tình hình nợ thuế của Cục Thuế Khánh Hòa cho thấy, tính đến tháng 7/2021, tổng nợ thuế trên địa bàn cơ quan thuế đang quản lý là 1.289 tỷ đồng, tỷ lệ tổng nợ trên tổng dự toán thu là 11,2%, trong đó nợ có khả năng thu là 692 tỷ đồng. Số nợ khá cao so với chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao.

cục thuế khánh hòa.jpg
Bộ phận một cửa Cục Thuế Khánh Hòa hỗ trợ người nộp thuế thực hiện pháp luật thuế. Ảnh: T.N

Báo cáo của Cục Thuế Khánh Hòa ghi nhận, trong nửa đầu năm 2021, toàn đơn vị đã thu hồi, xử lý được 629 tỷ đồng tiền nợ thuế; trong đó thu hồi nợ thuế năm 2020 chuyển sang ở mức thấp, chỉ đạt 33,1%.

Cùng với việc thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu nợ, công tác xử lý khoanh nợ, xóa nợ thuế theo Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội cũng được Cục Thuế Khánh Hòa chú trọng triển khai thực hiện. Đại diện Cục Thuế Khánh Hòa cho biết, tính đến ngày 30/6/2021, toàn đơn vị đã thực hiện xử lý khoanh, xóa được 155 tỷ đồng tiền nợ thuế, đạt tỷ lệ 39,4% số tiền nợ thuế phải xử lý. UBND tỉnh đã ban hành 42 quyết định xóa nợ với số tiền 18,6 tỷ đồng.

Mặc dù công tác thu nợ thuế được cán bộ, công chức trong toàn đơn vị triển khai khá quyết liệt, song lãnh đạo Cục Thuế Khánh Hòa cho rằng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về vấn đề tài chính dẫn đến nợ thuế, công tác đôn đốc thu hồi nợ thuế cơ quan thuế triển khai thực hiện chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Tình hình nợ thuế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có diễn biến khá phức tạp và tăng cao.

Quyết tâm kéo giảm nợ thuế

Chia sẻ về các giải pháp quản lý và thu hồi nợ thuế trong thời gian tới, ông Lương Văn Ngà – Cục trưởng Cục Thuế Khánh Hòa cho biết, cục thuế đã xây dựng phương án, kế hoạch xử lý nợ toàn tỉnh và từng địa phương; tham mưu Ban Chỉ đạo thu hồi nợ của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố triển khai, chỉ đạo các ngành, các cấp chính quyền cơ sở phối hợp chặt chẽ trong việc thu hồi nợ đọng thuế; phấn đấu đạt chỉ tiêu 5% tổng nợ trên tổng thu và các chỉ tiêu khác.

Song song với đó, cục thuế tiếp tục phân loại các khoản nợ để có các biện pháp xử lý, thu hồi nợ thuế theo quy định; đẩy nhanh tiến độ đôn đốc thu hồi nợ, tích cực giảm tỷ lệ nợ đọng; tập trung thu nợ năm 2020 chuyển sang; đôn đốc hết các khoản nợ được gia hạn theo các nghị quyết, nghị định của Chính phủ trong năm 2020; đồng thời, đề xuất UBND tỉnh xử lý các vướng mắc về căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính về đất của các dự án, để có căn cứ thu hồi nợ.

Lãnh đạo Cục Thuế Khánh Hòa cho biết thêm, đối với các trường hợp nợ quá 90 ngày hoặc quá thời hạn thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải được cưỡng chế theo quy định; đồng thời có xem xét đến khó khăn của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trong giai đoạn dịch bệnh.

Cục thuế chủ động rà soát các trường hợp không thuộc diện được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP để đôn đốc kịp thời người nộp thuế nộp đúng, đủ, kịp thời số thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước.

“Cùng với việc tăng cường thu nợ, chúng tôi tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh các hồ sơ khoanh xóa nợ, đảm bảo đầy đủ theo đúng quy định của Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội và Thông tư số 69/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính và đề xuất xóa nợ. Hồ sơ đề nghị xóa nợ gửi về cục thuế phải đảm bảo đầy đủ, đúng đối tượng theo quy định, xử lý tối đa số nợ không còn khả năng nộp ngân sách để giảm nợ thuế.” – ông Ngà chia sẻ.

Đối với người nộp thuế đã thực hiện khoanh nợ, xóa nợ, các đơn vị thường xuyên theo dõi, kịp thời lập hồ sơ hủy khoanh nợ, xóa nợ nếu thuộc các trường hợp được quy định tại Thông tư số 69/2020/TT-BTC và thực hiện đăng tải quyết định hủy khoanh nợ, quyết định hủy xóa nợ trên trang thông tin điện tử cục thuế.

Ngoài ra, cục thuế tiếp tục phối hợp với UBND địa phương trong việc xác nhận, xử lý nợ thuế đối với các trường hợp nợ thuế trên địa bàn; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan công an và các đơn vị khác có liên quan trong việc thu thập đủ hồ sơ theo quy định hướng dẫn tại Thông tư số 69/2020/TT-BTC. Đơn vị phấn đấu đến 31/12/2021 hoàn thành việc xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội./.

Văn Tuấn

Văn Tuấn

© Thời báo Tài chính Việt Nam