Linh hoạt trong thanh tra, kiểm tra để chống thất thu thuế

10:51 | 28/07/2021 Print
(TBTCVN) - Để vừa phòng chống dịch bệnh, vừa thực hiện có hiệu quả các giải pháp quản lý thuế, trong đó có công tác thanh tra, kiểm tra thuế, ngành Thuế đã gia tăng kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế thay vì kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

8

Hoạt động sản xuất tại Công ty cổ phần giấy Xương Giang (Bắc Giang).

Báo cáo của Tổng cục Thuế ghi nhận, tính đến tháng 7/2021, toàn ngành kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế được 323.206 hồ sơ khai thuế, bằng 114,93% so với cùng kỳ; kiến nghị xử lý tăng thu ngân sách 22.963 tỷ đồng.

Chú trọng kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế

Theo Tổng cục Thuế, để hạn chế tối đa việc phải tiếp xúc với người nộp thuế (NNT), phòng chống dịch Covid-19, ngành Thuế đã gia tăng kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế thay vì kiểm tra tại trụ sở NNT. Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế ghi nhận, toàn ngành Thuế thực hiện được 32.209 cuộc thanh tra, kiểm tra, bằng 110% so với cùng kỳ. Kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế được 323.206 hồ sơ khai thuế, bằng 114,93% so với cùng kỳ.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 22.963 tỷ đồng, trong đó: số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 4.935 tỷ đồng, giảm khấu trừ là 828 tỷ đồng, giảm lỗ là 17.200 tỷ đồng. Riêng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế là 599 tỷ đồng, gồm: xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách 155 tỷ đồng; giảm khấu trừ 94 tỷ đồng; giảm lỗ 350 tỷ đồng.

Ghi nhận thực tế tại các địa phương cho thấy, mặc dù phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, song các cuộc thanh tra, kiểm tra được nhiều tỉnh, thành phố triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ Tổng cục Thuế giao. Ông Lê Bá Ngọc – Cục trưởng Cục Thuế Bắc Giang cho biết, đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, Bắc Giang là một trong những tâm dịch lớn nhất khu vực các tỉnh miền Bắc. Dịch bệnh bùng phát không chỉ ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của cộng đồng doanh nghiệp (DN), NNT trên địa bàn, mà còn ảnh hưởng đến nhiệm vụ thu ngân sách, cũng như công tác quản lý thuế.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Cục Thuế Bắc Giang đã thay đổi phương thức quản lý thuế trong đó có công tác thanh tra, kiểm tra. Cụ thể, cục thuế đã tiến hành rà soát DN có dấu hiệu rủi ro về thuế đưa vào kế hoạch thanh, kiểm tra; áp dụng triệt để các nhóm ứng dụng phân tích rủi ro (TPR); đồng thời, thay vì thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT, Cục Thuế Bắc Giang chuyển sang chú trọng kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, tránh tiếp xúc với DN để phòng chống dịch Covid-19. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Cục Thuế Bắc Giang thực hiện kiểm tra được 8.736 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế. Kết quả, tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn, phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp qua công tác thanh tra, kiểm tra là trên 99,7 tỷ đồng, bằng 531,0% so với cùng kỳ; số tiền đã thu vào ngân sách nhà nước (NSNN) là 70,1 tỷ đồng, đạt 70,4% so với số phải nộp.

Áp dụng triệt để phương thức điện tử để phòng chống dịch bệnh

Là một trong những tâm dịch lớn thứ 2 khu vực miền Bắc, tỉnh Bắc Ninh cũng chịu ảnh hưởng khá nặng nề bởi dịch Covid-19. Trong 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn có 644 DN tạm nghỉ kinh doanh, tăng 46% so với cùng kỳ; có 450 DN ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh. Thay vì thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT, Cục Thuế Bắc Ninh cũng chuyển hướng chú trọng kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế.

Ông Ngô Xuân Tòng – Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh cho biết, 6 tháng đầu năm, qua công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT, số thuế truy thu, truy hoàn, tiền phạt trên địa bàn quản lý là trên 96 tỷ đồng, bằng 213% so với cùng kỳ. Số thuế đã nộp vào NSNN là 90,3 tỷ đồng. Riêng số hồ sơ khai thuế kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế là 8.595 lượt hồ sơ, số tiền thuế điều chỉnh tăng thu trên 38,1 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Tiếp – Phó Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ngãi cho biết, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên cơ quan thuế đã thay đổi phương pháp, cách thức tiếp cận theo ngành, lĩnh vực trong giám sát hồ sơ kê khai thuế. Tạm thời chưa ban hành quyết định kiểm tra sự tuân thủ pháp luật thuế tại trụ sở NNT, trừ trường hợp phải thực hiện kiểm tra trước hoàn thuế.

Theo đó, bộ phận thanh tra tập trung nghiên cứu, phân tích hồ sơ tại bàn, lựa chọn những DN có dấu hiệu rủi ro cao về thuế để tiến hành thanh tra, kiểm tra tại đơn vị. Báo cáo của Cục Thuế Quảng Ngãi cho thấy, đến ngày 18/6/2021, toàn đơn vị đã thực hiện kiểm tra 4.446 lượt hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế; số hồ sơ chấp nhận là 4.437; yêu cầu giải trình 19 hồ sơ, điều chỉnh 88 hồ sơ. Qua thanh tra, kiểm tra đã xử lý truy thu và phạt 40,7 tỷ đồng. Đã đôn đốc thu vào NSNN trên 35,7 tỷ đồng, đạt 87,7% số truy thu qua thanh tra, kiểm tra.

Ông Lê Bá Ngọc cho biết, để vừa phòng chống dịch bệnh, vừa nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, chống thất thu thuế, cục thuế tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào thanh tra, kiểm tra thuế, trong đó: triển khai ứng dụng nhật ký điện tử (iTNK); ứng dụng thanh tra, kiểm tra (TTR); ứng dụng hỗ trợ kê khai (HTKK); nhóm ứng dụng phân tích rủi ro (TPR)…

Kiến nghị xử lý 22.963 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế

Tính đến hết tháng 6 năm 2021, toàn ngành Thuế thực hiện được 32.209 cuộc thanh tra, kiểm tra, bằng 110% so với cùng kỳ. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 22.963 tỷ đồng, trong đó: số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 4.935 tỷ đồng, giảm khấu trừ là 828 tỷ đồng, giảm lỗ là 17.200 tỷ đồng.

Văn Tuấn

Văn Tuấn

© Thời báo Tài chính Việt Nam