Thu hồi và xử lý hơn 294 tỷ đồng nợ thuế xuất nhập khẩu

16:15 | 13/07/2021 Print
6 tháng đầu năm 2021, ngành Hải quan đã triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu, qua đó đã thu hồi và xử lý hơn 294 tỷ đồng nợ thuế.

hải quan

Cán bộ hải quan rà soát tờ khai của DN để phục vụ công tác xử lý nợ thuế. Ảnh: Nguyễn Sơn

Từ đầu năm đến nay, Tổng cục Hải quan tích cực đôn đốc, chỉ đạo các cục hải quan địa phương tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế tại đơn vị, phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu để ban hành quyết định giao chỉ tiêu thu hồi nợ thuế phát sinh trước ngày 1/1/2021.

Trong đó, các đơn vị như: Hải quan TP. Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý thuế quá hạn trên 1.041 tỷ đồng; Hải quan Lào Cai trên 311,6 tỷ đồng; Hải quan Bắc Ninh trên 97,3 tỷ đồng; Cục Kiểm tra sau thông quan trên 32,8 tỷ đồng…

Tổng cục Hải quan đã đưa các khoản nợ của doanh nghiệp lên website: https://www.customs.gov.vn. Doanh nghiệp có thể truy cập vào website của cơ quan hải quan để thực hiện tra cứu tình trạng nợ thuế chi tiết theo tờ khai để thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định.

Với những giải pháp tích cực từ đầu năm đến nay, toàn ngành Hải quan đã thu hồi và xử lý nợ thuế đạt 294,8 tỷ đồng. Trong đó, một số cục hải quan tỉnh, thành phố có kết quả thu hồi nợ thuế tốt đáng biểu dương là: Bắc Ninh thu đạt 96,5 tỷ đồng, Hà Nội đạt hơn 57,3 tỷ đồng, Bình Dương đạt 31,5 tỷ đồng, Khánh Hòa đạt 18,5 tỷ đồng, Quảng Ngãi đạt hơn 9,3 tỷ đồng...

Số nợ chuyên thu quá hạn tính đến 30/4/2021 của ngành Hải quan là hơn 5.584 tỷ đồng, giảm 66,82 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2020. Trong đó, nhóm nợ có khả năng thu là hơn 1.457 tỷ đồng, giảm 66,71 tỷ đồng; nhóm nợ phạt vi phạm hành chính là 162,62 tỷ đồng, giảm 11,05 tỷ đồng./.

Ngọc Linh

Ngọc Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam