Cục Thuế Thanh Hóa thu ngân sách đạt 63,5% dự toán giao

14:34 | 13/07/2021 Print
6 tháng đầu năm 2021, Cục Thuế Thanh Hóa thu ngân sách nhà nước được 10.396 tỷ đồng, đạt 63,5% dự toán, tăng 19,9% so với cùng kỳ. Nếu trừ khoản thu tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết, đơn vị thu đạt 6.515 tỷ đồng, đạt 60,1% dự toán, tăng 20% (so với cùng kỳ năm 2020).

cảng-nghi-sơn-thanh-hóa.jpg

Một góc Cảng quốc tế Nghi Sơn Thanh Hóa. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Trong đó, thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ khối doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương được 832 tỷ đồng, đạt 54% dự toán giao, tăng 29%; thu từ khu vực DNNN địa phương được 50 tỷ đồng, đạt 55,1% dự toán giao, tăng 11,5%; thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài được 1.947 tỷ đồng, đạt 64,9% dự toán giao, tăng 19%; thu từ khu vực công - thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh được 987 tỷ đồng, đạt 52% dự toán giao, tăng 18,6%; thu thuế thu nhập cá nhân được 468 tỷ đồng, đạt 66,8% dự toán giao, bằng 97,1% cùng kỳ 2020.

Lãnh đạo Cục Thuế Thanh Hóa cho hay, để hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN được giao năm 2021, đơn vị thường xuyên đánh giá tình hình thu NSNN theo lĩnh vực, sắc thuế; phân tích các nguyên nhân về cơ chế, chính sách, nguồn thu ảnh hưởng đến thu NSNN 6 tháng đầu năm, dự báo thu ngân sách sát nguồn thu 6 tháng cuối năm 2021 làm cơ sở xây dựng hồ sơ dự toán 2022.

Cục thuế tổ chức nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng DN, kết quả thu ngân sách từ các đơn vị trực thuộc, báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc để người nộp thuế tập trung sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN.

Cùng với đó, cục thuế đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách thuế mới; tiếp nhận, giải đáp các vướng mắc về chính sách thuế và thủ tục hành chính thuế; tập trung hỗ trợ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử; thực hiện các hình thức hỗ trợ người nộp thuế tập trung tại bộ phận “một cửa” thuộc cục thuế và các chi cục thuế theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế./.

Văn Tuấn

Văn Tuấn

© Thời báo Tài chính Việt Nam