Ngành Hải quan cung cấp 197 thủ tục dịch vụ công mức độ 4

13:29 | 02/07/2021 Print
(TBTCO)- Tổng cục Hải quan đã tích cực đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Đến nay, ngành hải quan đã cung cấp 197 thủ tục trực tuyến mức độ 4 cho hoạt động người dân, doanh nghiệp.

hải quan

Cán bộ hải quan thực hiện giải quyết thủ tục xuất nhập khẩu cho DN qua phương thức điện tử. Ảnh: Duy Hải

Thống kê đến hết tháng 6, toàn ngành Hải quan đã cung cấp 203/237 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (tương đương 85,6% tổng số thủ tục hành chính do cơ quan hải quan thực hiện). Trong đó có 197 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 (đạt tỷ lệ 83%).

Tính từ 1/1 đến 15/6, số lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 được cơ quan hải quan tiếp nhận giải quyết là hơn 6,9 triệu hồ sơ, trong đó số lượng hồ sơ hệ thống dịch vụ công trực tuyến HQ36a là 67.092 hồ sơ, qua đó giúp doanh nghiệp giảm chi phí, thời gian làm thủ tục hành chính.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021, ngành Hải quan đã tiến hành khảo sát quy trình nghiệp vụ, chuẩn bị kỹ thuật để triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với 22 thủ tục hành chính mới và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia.

Đồng thời, cơ quan hải quan cũng chuẩn bị điều kiện kỹ thuật cho việc tích hợp 26 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2021./.

Ngọc Linh

Ngọc Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam