Gia hạn thuế, tiền thuê đất: Thêm hơn 33 nghìn tỷ đồng tiếp sức cho doanh nghiệp

10:02 | 02/07/2021 Print
(TBTCVN) - Theo thống kê của Tổng cục Thuế, đến ngày 23/6/2021, đã có tổng số 52.384 người nộp thuế đề nghị gia hạn với tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn là 33.032 tỷ đồng.

Chính sách gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất

Chính sách gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất góp sức giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Để giúp doanh nghiệp, cá nhân có nguồn vốn vượt qua khó khăn từng bước phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021. Theo thống kê của Tổng cục Thuế, đến ngày 23/6/2021, đã có tổng số 52.384 người nộp thuế đề nghị gia hạn với tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn là 33.032 tỷ đồng.

Hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn

Để doanh nghiệp (DN) bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, kịp thời được thụ hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Tổng cục Thuế đã yêu cầu cơ quan thuế các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân và DN làm thủ tục gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP (Nghị định 52), đảm bảo 100% đối tượng thuộc diện được gia hạn được hưởng quyền lợi.

Ghi nhận từ các địa phương cho thấy, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân và DN làm thủ tục gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo quy định của Chính phủ đang được đặc biệt chú trọng và đẩy mạnh. Lãnh đạo Cục Thuế Bắc Ninh cho biết, tính đến giữa tháng 6/2021, trên địa bàn đã có 1.072 tổ chức, DN, cá nhân gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, số tiền đề nghị là hơn 309 tỷ đồng. Trong đó, thuế giá trị gia tăng (GTGT) DN đề nghị gia hạn là hơn 308,7 tỷ đồng; thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh đề nghị gia hạn là hơn 412 triệu đồng.

Đại diện Cục Thuế Khánh Hòa cho hay, tính đến đầu tháng 6/2021, trên địa bàn có 606 người nộp thuế (NNT) nộp giấy đề nghị gia hạn với số tiền thuế đề nghị gia hạn là trên 112,7 tỷ đồng. Trong đó, có 508 DN, tổ chức đề nghị gia hạn, với số tiền trên 109,4 tỷ đồng; có 98 hộ kinh doanh, cá nhân đề nghị gia hạn, với số tiền trên 3,2 tỷ đồng.

Thông tin từ Cục Thuế Phú Yên cho biết, ước toàn tỉnh có 1.370 DN, hộ cá nhân kinh doanh thuộc diện được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, theo Nghị định 52, với số tiền dự kiến được gia hạn gần 105 tỷ đồng. Tính đến đầu tháng 6/2021, trên địa bàn có 137 DN, hộ cá nhân kinh doanh đã nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, với số thuế đề nghị được gia hạn hơn 50 tỷ đồng.

Theo rà soát từ Cục Thuế Hà Tĩnh, toàn tỉnh có 6.323 trường hợp được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2021 theo Nghị định số 52, với số tiền gia hạn khoảng 319,8 tỷ đồng. Tính đến ngày 22/6, Cục Thuế Hà Tĩnh đã tiếp nhận 266 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất với số tiền đề nghị gia hạn 35,3 tỷ đồng.

Tiếp tục tuyên truyền hỗ trợ doanh nghiệp gia hạn nộp thuế

Theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, một trong những điều kiện để được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 52, NNT thuộc đối tượng được gia hạn phải gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện sai sót cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 30/7/2021. Sau thời hạn 30/7/2021, NNT mới gửi giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định.

Việc gia hạn nộp thuế sẽ không dẫn đến điều chỉnh dự toán ngân sách năm. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình bệnh dịch Covid-19 để báo cáo Chính phủ tiếp tục triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, để tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị định 52, ngành Thuế sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó trước tiên là phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách. Theo đó, Tổng cục Thuế đã giao cơ quan thuế các cấp tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung chính sách gia hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất, hỗ trợ thông tin để NNT hiểu và nắm được chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Đồng thời, Tổng cục Thuế đang tích cực chỉ đạo cục thuế địa phương thực hiện nâng cấp hệ thống thông tin để người nộp thuế có thể gửi giấy đề nghị gia hạn theo nhiều hình thức như: Qua cổng thông tin điện tử, đường bưu điện và nộp trực tiếp… Nâng cấp Hệ thống thông tin quản lý thuế để theo dõi số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn và dừng tính tiền chậm nộp, theo dõi và đôn đốc người nộp thuế nộp các khoản tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn khi hết thời gian gia hạn.

Bên cạnh việc hỗ trợ DN, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, lãnh đạo Tổng cục Thuế khẳng định sẽ chú trọng triển khai tốt nhiệm vụ tài chính ngân sách, bảo đảm có nguồn lực cho khôi phục, phát triển kinh tế và chống dịch, góp phần thực hiện “mục tiêu kép” mà Chính phủ đã đặt ra. Hiện nay, theo Tổng cục Thuế, chưa hết thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn và chưa đến thời điểm kê khai, nộp thuế của một số kỳ tính thuế thuộc diện được gia hạn (tháng 6, tháng 7, tháng 8 và quý II/2021) nên số liệu về đối tượng thụ hưởng và số tiền được gia hạn sẽ liên tục được cập nhật trong thời gian tới.

Đồng bộ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp


Việc gia hạn nộp thuế sẽ không dẫn đến việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm. Nhằm tiếp tục thực hiện hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC quy định giảm mức thu 30 khoản phí, lệ phí. Theo đó, với 30 khoản phí, lệ phí được giảm với nhiều mức giảm cao sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân vượt khó khăn. Thời gian giảm phí, lệ phí áp dụng kể từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-SP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Tuấn Nguyễn

Tuấn Nguyễn

© Thời báo Tài chính Việt Nam