Đảm bảo điều kiện kiểm tra giám sát hải quan tại cảng biển, cảng thủy nội địa

11:42 | 25/05/2021 Print
(TBTCO)- Sau thời hạn 30/6/2021, doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng không đáp ứng về điều kiện tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định thì cơ quan hải quan không bố trí lực lượng làm thủ tục, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh.

hàng hóa

Hoạt động bốc xếp hàng xuất khẩu tại kho hàng do Hải quan Hà Nội quản lý. Ảnh: Hải Anh

Tổng cục Hải quan đã có văn bản 2260/TCHQ-GSQL chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan tại cảng biển, cảng thủy nội địa.

Tổng cục Hải quan cho biết, tại công văn số 6712/TCHQ-GSQL (ngày 16/10/2020) về việc đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan tại cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng hàng không quốc tế, cảng cạn (ICD), ga đường sắt liên vận quốc tế (gọi chung là kho, bãi, cảng), Tổng cục có hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng phải bố trí lối đi riêng, cổng ra,vào riêng để sử dụng riêng biệt giữa khu vực lưu giữ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh với hàng hóa nội địa và giữa các khu vực lưu giữ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh với hàng hóa nội địa phải được ngăn cách riêng biệt.

Qua thống kê báo cáo của cục hải quan các tỉnh, thành phố, hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng chưa thực hiện việc xây dựng bổ sung kho, bãi, cảng để đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của pháp luật.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng thực hiện xây dựng hệ thống kho, bãi, cảng đảm bảo bố trí lối đi riêng, cổng ra/vào riêng để sử dụng riêng biệt giữa khu vực lưu giữ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh với hàng hóa nội địa; giữa các khu vực lưu giữ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh với hàng hóa nội địa phải được ngăn cách riêng biệt.

Thời hạn hoàn thiện việc xây dựng bổ sung hệ thống kho, bãi, cảng để có khu vực lưu giữ riêng giữa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh với hàng hóa nội địa trước ngày 30/6/2021.

Tổng cục Hải quan cho biết, sau thời hạn 30/6/2021, doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng nào không đáp ứng về điều kiện tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định thì cơ quan hải quan không bố trí lực lượng làm thủ tục, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh theo quy định của pháp luật./.

Ngọc Linh

Ngọc Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam