Sẽ nghiên cứu đề xuất đánh thuế bất động sản vào thời điểm thích hợp

15:26 | 10/05/2021 Print
Trước ý kiến của Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh cho rằng, để tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách, cần đánh thuế bất động sản.

Bộ Tài chính cho biết, Bộ đang nghiên cứu, xác định bất cập trong thi hành luật thuế liên quan đến bất động sản để báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội vào thời điểm thích hợp.

Media

Media

© Thời báo Tài chính Việt Nam