Thừa Thiên Huế đồng loạt tuyên truyền chính sách gia hạn về thuế

16:23 | 07/05/2021 Print
Để tổ chức, cá nhân biết và chủ động làm thủ tục gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP, Cục Thuế Thừa Thiên Huế đang tăng cường tuyên truyền về chính sách này trên các báo, đài trung ương và Thừa Thiên Huế.

đóng tàu

Nhiều đối tượng sẽ được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 52. Ảnh: Nhật Minh.

Bà Âu Thị Nguyệt Liên, Trưởng Phòng tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế Thừa Thiên Huế cho biết, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng để thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, Cục Thuế Thừa Thiên Huế đang tăng cường tuyên truyền để đưa chính sách gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đến đông đảo cộng đồng doanh nghiệp, người dân trên địa bàn.

Theo bà Liên, Nghị định 52/2021/NĐ-CP có một số nội dung mà người nộp thuế cần lưu ý, đó là người nộp thuế cần nghiên cứu xem mình có thuộc đối tượng được gia hạn hay không, sau đó mới nghiên cứu đến các sắc thuế được gia hạn.

Đối với tiền thuê đất, Nghị định 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc đối tượng quy định nêu trên đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời hạn gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2021.

Về trình tự, thủ tục gia hạn, theo hướng dẫn của Cục Thuế Thừa Thiên Huế, người nộp thuế trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất bằng phương thức điện tử; gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính theo mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Việc gửi hồ sơ này chỉ thực hiện một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn, cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý), thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/7/2021, cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp giấy đề nghị gia hạn./.

Nhật Minh

Nhật Minh

© Thời báo Tài chính Việt Nam