Tây Ninh: Nợ thuế nội địa đã giảm hơn 49%

16:37 | 07/04/2021 Print
Theo Cục Thuế Tây Ninh, tổng số nợ thuế đến trên toàn địa bàn tính đến thời điểm 31/3/2021 là 301,4 tỷ đồng, giảm 50,9 tỷ đồng so với thời điểm cuối tháng 2/2021 và giảm 295,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020, tương đương giảm 49,5%.

tay ninh

Quý I/2021, Cục Thuế Tây Ninh thu được 50,8 tỷ đồng nợ thuế của năm 2020. Ảnh Thanh Nhã

So với chỉ tiêu dự toán được giao trong năm 2021 (9.500 tỷ đồng), mức nợ thuế trong quý I/2021 chiếm 3,17%. Trong đó, nợ có khả năng thu 264,8 tỷ đồng, chiếm 87,85% tổng số nợ thuế và 2,79% so với dự toán năm; nợ khó thu 36,6 tỷ đồng, chiếm 12,15% tổng số nợ thuế và 0,39% so với dự toán năm.

Chia sẻ hoạt động triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nợ thuế nhằm đôn đốc thu hồi kịp thời cho ngân sách nhà nước (NSNN), ông Nguyễn Tấn Lợi – Cục trưởng Cục Thuế Tây Ninh cho biết, đơn vị đã xây dựng và giao nhiệm vụ thu nợ chi tiết đến từng phòng quản lý, từng chi cục thuế khu vực, từng công chức thuế theo từng tháng với mục tiêu tổng số tiền thuế nợ đến thời điểm 31/12/2021 không vượt quá 5% so với tổng số thực thu.

Cục Thuế Tây Ninh cũng đẩy mạnh các biện pháp đôn đốc thu nợ theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản thi hành nhằm thu đúng, thu đủ và kịp thời nguồn thu phát sinh vào NSNN...

Với việc tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nợ nêu trên, trong quý, Cục Thuế Tây Ninh đã thu được 50,8 tỷ đồng nợ thuế của năm 2020 chuyển sang, trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 49,8 tỷ đồng và thu bằng biện pháp cưỡng chế là hơn 1 tỷ đồng…

Được biết, toàn tỉnh Tây Ninh hiện có 792.471 tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ thuế đang hoạt động, trong đó nộp thuế thu nhập cá nhân là 765.543 hồ sơ, doanh nghiệp nộp thuế là 5.733 hồ sơ, các tổ chức khác 1.514 hồ sơ, nhà thầu nộp hộ 168 hồ sơ, hộ kinh doanh cá thể 19.513 hồ sơ; tạm nghỉ kinh doanh 470 hồ sơ; ngừng hoạt động 28.353 hồ sơ, trong đó giải thể, phá sản có 6.455 trường hợp, bỏ địa chỉ kinh doanh 8.696 trường hợp và các lý do khác 13.202 trường hợp…/.

Đỗ Doãn

Đỗ Doãn

© Thời báo Tài chính Việt Nam