Yên Bái: 6 công chức thuế đến công tác tại địa bàn vùng sâu, vùng xa

13:31 | 02/03/2021 Print
Cục Thuế Yên Bái vừa điều động 6 công chức thuế hiện đang công tác tại các Chi cục Thuế thành phố Yên Bái, Yên Bình, khu vực Trấn Yên – Văn Yên và công chức công tác tại các phòng thuộc cục thuế nhận nhiệm vụ tại các chi cục thuế thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xa từ ngày 1/3/2021.

cục thuế yên bái.jpg

Ông Nông Xuân Hùng – Cục trưởng Cục Thuế gặp mặt các công chức trước khi được tăng cường.

Nhằm tăng cường hỗ trợ công chức có chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm công tác thực tiễn, đồng thời đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ công tác thuế tại các chi cục thuế địa bàn vùng sâu, vùng xa, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã ban hành quyết định điều động 6 công chức thuế hiện đang công tác tại các Chi cục Thuế thành phố Yên Bái, Chi cục Thuế Yên Bình, Chi cục Thuế khu vực Trấn Yên – Văn Yên và công chức hiện công tác tại các phòng thuộc cục thuế nhận nhiệm vụ tại các chi cục thuế thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xa từ ngày 1/3/2021. Trong đó, 2 công chức đến Chi cục Thuế khu vực Nghĩa Văn – Trạm Tấu, 2 công chức đến Chi cục Thuế huyện Lục Yên và 2 công chức đến Chi cục Thuế huyện Mù Cang Chải.

Về thời gian tăng cường và chế độ chính sách, quyền lợi cũng như trách nhiệm của công chức tăng cường và chi cục thuế có công chức đến tăng cường được thực hiện theo Quyết định số 4437/QĐ-CT ngày 30/11/2020 của Cục Thuế tỉnh Yên Bái.

Ông Nông Xuân Hùng – Cục trưởng Cục Thuế Yên Bái cho biết, việc tăng cường công chức đến công tác tại chi cục thuế địa bàn vùng sâu, vùng xa là chủ trương lớn của Cục Thuế Yên Bái nhằm đáp ứng yêu cầu công tác và đáp ứng yêu cầu của Bộ Tài chính về quy chế luân chuyển, luân phiên, điều động và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức.

Ngoài năm 2021, các năm tiếp theo Cục Thuế Yên Bái sẽ tiếp tục tăng cường công chức đến công tác tại chi cục thuế địa bàn vùng sâu, vùng xa theo kế hoạch đã được xây dựng./.

Tin và ảnh: Đức Thủy - Văn Tuấn

Tin và ảnh: Đức Thủy - Văn Tuấn

© Thời báo Tài chính Việt Nam