Vĩnh Long: 151 doanh nghiệp nợ thuế bị công khai thông tin

09:29 | 01/02/2021 Print
Cục Thuế Vĩnh Long vừa thực hiện công khai thông tin 151 doanh nghiệp nợ đọng hơn 222,4 tỷ đồng tiền thuế trên cổng thông tin điện tử cục thuế. Số doanh nghiệp nợ đọng thuế nêu trên được tính đến ngày 31/12/2020.

địa-ốc-hoàng-quân-mê-kông-vĩnh-long-nợ-thuế.jpg

Một doanh nghiệp địa ốc nợ thuế khủng vừa bị công khai thông tin. Ảnh: T.N

Theo danh sách doanh nghiệp (DN) nợ thuế vừa công khai, văn phòng cục thuế quản lý 63 doanh nghiệp (DN) nợ hơn 196,3 tỷ đồng; Chi cục Thuế khu vực I quản lý 44 DN nợ đọng hơn 11,5 tỷ đồng; Chi cục Thuế khu vực II quản lý 10 DN nợ đọng hơn 4,1 tỷ đồng; Chi cục Thuế khu vực III quản lý 8 DN nợ đọng hơn 857 triệu đồng; Chi cục Thuế khu vực IV quản lý 26 DN nợ đọng hơn 9,4 tỷ đồng.

Danh sách DN nợ thuế của Cục Thuế Vĩnh Long cũng cho thấy, DN tư nhân Ngọc Vân có số nợ đọng lớn nhất trong danh sách với tổng số nợ đọng trên 60,5 tỷ đồng. Tiếp đến là Công ty TNHH thương mại thủy sản Vĩnh Long nợ trên 23,5 tỷ đồng; Công ty CP tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân Mê Kông nợ trên 23,5 tỷ đồng; DN tư nhân Ánh Dung nợ trên 18,9 tỷ đồng; Công ty TNHH Tân Mai nợ trên 14,4 tỷ đồng…

Đại diện Cục Thuế Vĩnh Long cho biết, bước sang năm 2021, ngoài việc thu kịp thời các nguồn thuế vào ngân sách, cục thuế cũng sẽ chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo Ban Thu hồi nợ đi vào hoạt động thực chất, hiệu quả trong năm 2021 với mục tiêu quyết tâm thực hiện kéo giảm nợ thuế. Đồng thời, ban cũng chuẩn bị thật tốt hồ sơ, tài liệu trình UBND tỉnh xóa nợ đúng theo thẩm quyền được quy định tại Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước./.

Văn Tuấn

Văn Tuấn

© Thời báo Tài chính Việt Nam