Hưng Yên: Tập trung thu hồi nợ đọng thuế ngay từ ngày đầu ra quân

12:02 | 27/01/2021 Print
Ngoài việc chủ động thu kịp thời các nguồn thuế phát sinh, Cục Thuế Hưng Yên còn thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế ngay từ ngày đầu ra quân nhằm hạn chế tối đa nợ mới phát sinh; duy trì tỷ lệ nợ ở mức dưới 5% so với tổng thu ngân sách.

Năm 2020 thu được trên 2.676 tỷ đồng nợ thuế

Chia sẻ về công tác quản lý, thu hồi nợ thuế trên địa bàn, ông Chu Tường Anh - Cục trưởng Cục Thuế Hưng Yên cho biết, trong năm 2020, toàn đơn vị đã ban hành 2.119 quyết định cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế. Trong đó, ban hành 1.738 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản; ban hành 381 quyết định cưỡng chế hóa đơn không còn giá trị sử dụng; đã công khai 12.666 lượt người nợ thuế trên website ngành thuế, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Hưng Yên.

congchucthue03095991.jpg
Công chức phòng quản lý nợ Cục Thuế Hưng Yên rà soát, đề ra giải pháp thu nợ phù hợp với từng đối tượng nợ thuế. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Đại diện Cục Thuế Hưng Yên cho biết thêm, trong năm 2020, đơn vị đã thu được trên 2.676 tỷ đồng nợ thuế. Trong đó, thu qua điều chỉnh nợ trên 394 tỷ đồng, thu qua cưỡng chế nợ trên 44 tỷ đồng, thu bằng chứng từ nộp trên 2.237 tỷ đồng…

Cùng với việc chủ động đôn đốc, cưỡng chế thu nợ thuế, Cục Thuế Hưng Yên còn thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội và Thông tư số 69/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về khoanh nợ tiền thuế, xoá tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không có khả năng nộp ngân sách nhà nước (NSNN).

Tính đến tháng 12/2020, cục thuế đã khoanh nợ cho 1.341 người nộp thuế (NNT) với số thuế khoanh là 359,2 tỷ đồng; công khai danh sách đề nghị xoá nợ tiền chậm nộp, tiền phạt chậm nộp là 174 NNT với số tiền là 119,2 tỷ đồng. Cục Thuế Hưng Yên đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền xoá nợ tiền phạt chậm nộp và tiền chậm nộp theo quy định tại Nghị quyết số 94/2019/QH14 và Thông tư số 69/2020/TT-BTC.

Báo cáo của Cục Thuế Hưng Yên cho thấy, tính đến hết năm 2020, tổng nợ thuế trên địa bàn cơ quan thuế quản lý là 750,7 tỷ đồng, giảm 32% so với nợ tại thời điểm 31/12/2019. Trong đó, nợ có khả năng thu là 532,4 tỷ đồng, bằng 4,25% so với tổng thu NSNN. Tuy nhiên, số nợ có khả năng thu tăng 64 tỷ đồng so với 31/12/2019, tương đương với tăng 14%.

Báo cáo cho biết thêm, trong tổng số 64 tỷ đồng nợ thuế tăng, riêng khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm 51 tỷ đồng. Đại diện Cục Thuế Hưng Yên cho rằng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, không bán được hàng hóa, doanh thu sụt giảm, dẫn đến nợ thuế.

Khắc phục tình trạng thiếu quyết liệt, nỗ lực kéo giảm nợ thuế

Năm 2021, để duy trì tỷ lệ nợ ở mức dưới 5% so với tổng thu ngân sách, ông Chu Tường Anh cho biết, ngay từ ngày đầu năm, cục thuế tăng cường các biện pháp quản lý thu nợ, thực hiện tốt quy trình quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác khoanh nợ, xoá nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội.

Cùng với đó, cục thuế tổ chức giám sát chặt chẽ sự biến động của các khoản nợ thuế, tập trung rà soát, phân loại đúng các khoản nợ thuế, đối tượng nợ thuế từ đó áp dụng đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ thuế, đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo đúng trình tự, thủ tục quy định, hạn chế tối đa nợ mới phát sinh, phân tích nguyên nhân nợ để có biện pháp quản lý nợ thuế phù hợp.

Đồng thời, giao và gắn trách nhiệm quản lý, đôn đốc thu nợ của cán bộ với các khoản nợ được giao; động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ thu hồi nợ đọng thuế.

Song song với việc thực hiện các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu nợ, cục thuế tăng cường công khai thông tin các doanh nghiệp chây ỳ, không chấp hành pháp luật thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Chuyển danh sách các doanh nghiệp chây ỳ tiền thuế để kiến nghị đưa vào kế hoạch thanh tra của năm 2021.

“Ngoài ra, cục thuế cũng sẽ khắc phục tình trạng thiếu quyết liệt trong thu hồi nợ thuế ở một số nơi, đơn vị trực thuộc, nỗ lực phấn đấu kéo giảm nợ thuế về mức dưới 5% đáp ứng tinh thần chỉ đạo của Tổng cục Thuế” – ông Chu Tường Anh chia sẻ thêm./.

Văn Tuấn

Văn Tuấn

© Thời báo Tài chính Việt Nam