Hà Nam: Hoàn hơn 1.261 tỷ đồng tiền thuế cho doanh nghiệp

14:59 | 21/01/2021 Print
Báo cáo của Cục Thuế Hà Nam cho thấy, năm 2020, cục thuế tiếp nhận 258 hồ sơ đề nghị hoàn thuế, số tiền đề nghị hoàn hơn 1.678 tỷ đồng. Cục thuế đã giải quyết hoàn 202 hồ sơ, số tiền được hoàn 1.261 tỷ đồng. 100% hồ sơ đề nghị hoàn thuế được thực hiện bằng phương thức điện tử.

hoàn-thuế-giá-trị-gia-tăng.jpg

Hoàn thuế điện tử nhanh chóng giúp doanh nghiệp có thêm nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Trong đó, hoàn trước kiểm tra sau 123 hồ sơ, với số tiền 669 tỷ đồng; kiểm tra trước hoàn sau 79 hồ sơ, tương ứng với 592 tỷ đồng. Còn 8 hồ sơ không thuộc trường hợp hoàn thuế số tiền hơn 44 tỷ đồng; 35 hồ sơ huỷ đề nghị hoàn thuế số tiền 218 tỷ đồng. Còn 13 hồ sơ chuyển kỳ sau giải quyết số tiền đề nghị hoàn là 132 tỷ đồng.

Cùng với việc giải quyết kịp thời hồ sơ đề nghị hoàn thuế, công tác quản lý kê khai thuế cũng được cục thuế tăng cường, nâng cao hiệu quả; đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc người nộp thuế nghiêm chỉnh chấp hành nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế đúng thời hạn; xử lý kịp thời, nghiêm minh các đối tượng chậm nộp hồ sơ khai thuế; giải quyết hồ sơ hoàn thuế kịp thời, đúng quy định.

Đại diện Cục Thuế Hà Nam cho biết, năm 2020, trên địa bàn có 44.672 tài khoản đã nộp hồ sơ khai thuế trên tổng số 44.890 tài khoản phải nộp, đạt tỷ lệ 99,51%. Trong đó, có 97,35% tờ khai đã nộp đúng hạn, cao hơn 0,22% so với cùng kỳ năm trước. Đối với các hồ sơ chậm nộp, cục thuế đã xử phạt hành chính 1.037 lượt người nộp thuế, đạt 91,12% tỷ lệ xử phạt hồ sơ chậm nộp trên tổng hồ sơ cơ quan thuế quản lý, với tổng số tiền xử phạt 872,5 triệu đồng. Hiện tại, các đơn vị đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục để tiến hành xử phạt các trường hợp nộp chậm phát sinh theo quy định.

Đại diện Cục Thuế Hà Nam cho biết thêm, tính đến thời điểm 31/12/2020, trên địa bàn có 5.119 doanh nghiệp đang hoạt động; có 798 người nộp thuế được cấp mới mã số thuế; 282 doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn; 52 doanh nghiệp ngừng hoạt động lý do giải thể, chia tách, sáp nhập; 269 doanh nghiệp bỏ trốn không hoạt động tại địa chỉ đăng ký; 77 doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực mã số thuế./.

Văn Tuấn

Văn Tuấn

© Thời báo Tài chính Việt Nam