Thái Bình: Doanh nghiệp FDI nộp ngân sách vượt gần 69% dự toán

10:27 | 18/01/2021 Print
Năm 2020, Cục Thuế Thái Bình thu nội địa đạt 111,2% dự toán. Trong đó, số thu từ thuế, phí đơn vị thực hiện đạt 5.405 tỷ đồng, bằng 92,2% dự toán. Riêng khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) nộp ngân sách đạt 168,9% dự toán, số tuyệt đối vượt 58 tỷ đồng.

doanh-nghiệp-sẵn-sàng-phục-hồi-sản-xuất-kinh-doanh-sau-covid.jpg

Doanh nghiệp nỗ lực phục hồi sản xuất kinh doanh. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Đại diện Cục Thuế Thái Bình cho biết, dịch bệnh Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, nhờ có sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của các cấp lãnh đạo, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, sự đoàn kết nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ công tác thuế, nhờ đó, cục thuế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách được giao, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Báo cáo của Cục Thuế Thái Bình cho thấy, năm 2020 đơn vị thu ngân sách được 7.746 tỷ đồng, đạt 111,2% dự toán. Trong đó, số thu từ thuế, phí và thu khác ngân sách sau khi trừ tiền sử dụng đất đạt 5.405 tỷ đồng, bằng 92,2% dự toán. Có 12/16 chỉ tiêu có số nộp ngân sách vượt dự toán, trong đó có một số chỉ tiêu tăng cao như: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 142,4% dự toán, tăng 12,4% so với năm 2019 thực hiện, số tăng tuyệt đối 184 tỷ đồng; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 168,9% dự toán, số tăng tuyệt đối 58 tỷ đồng…

Đại diện Cục Thuế Thái Bình cho rằng, mặc dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh Covid-19, xong nhiều doanh nghiệp đã khắc phục khó khăn vươn lên trong sản xuất kinh doanh, nhờ đó đã có số nộp ngân sách nhà nước tăng so với năm 2019 thực hiện. Điển hình như: Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà nộp hơn 1.476 tỷ đồng, Công ty CP Tập đoàn Hương Sen nộp 290 tỷ đồng, Công ty CP sản xuất hàng thể thao Chi nhánh Thái Bình nộp 225 tỷ đồng, Công ty CP Bia Hà Nội - Thái Bình nộp 129,3 tỷ đồng.

Bước sang năm 2021, toàn đơn vị tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế trong việc hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hưởng hỗ trợ về thuế; mạnh dạn ứng dụng nhiều biện pháp mới, linh hoạt trong công tác quản lý thu ngân sách, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và hiện đại hóa công tác kê khai, thu nợ; chú trọng cải cách hành chính, nâng cao năng lực và chuyên môn nghiệp vụ cho các đơn vị và từng cán bộ, công chức trong toàn ngành.

Cùng với đó, cục thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác chống thất thu ngân sách, tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, các doanh nghiệp có giao dịch liên kết có dấu hiệu chuyển giá, nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra và đảm bảo 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra thực hiện đúng quy trình, quy định./.

Văn Tuấn

Văn Tuấn

© Thời báo Tài chính Việt Nam