Bắc Giang: Tăng thu ngân sách thông qua các đề án quản lý thuế

10:04 | 16/01/2021 Print
Năm 2020, Cục Thuế Bắc Giang đã triển khai có hiệu quả nhiều đề án quản lý thu thuế như: kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư; chống chuyển giá; quản lý thu thuế tài nguyên khoáng sản,... Qua việc thực hiện các đề án đã tăng thu cho ngân sách gần 430 tỷ đồng.

Dự án bất động sản, khai thác khoáng sản nộp ngân sách trên 282 tỷ đồng

Ông Lê Bá Ngọc – Cục trưởng Cục Thuế Bắc Giang cho biết, việc thực hiện các chỉ thị của UBND tỉnh và đề án quản lý thu thuế đã mang lại hiệu quả tích cực cho công tác thu ngân sách trên địa bàn. Cụ thể, thực hiện đề án quản lý thuế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và chuyển nhượng dự án đầu tư trên địa bàn, Cục Thuế Bắc Giang đã triển khai thành lập các tổ, nhóm kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế đối với việc kê khai, nộp thuế của các chủ đầu tư các dự án khu đô thị, khu dân cư; xây dựng cơ chế báo cáo định kỳ để nắm bắt kịp thời tiến độ và giám sát hoạt động kê khai, nộp thuế của các dự án.

bất-động-sản.jpg
Các dự án bất động sản nộp ngân sách tăng nhờ được chú trọng quản lý thuế. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Qua triển khai thực hiện đề án, cục thuế đã đôn đốc doanh nghiệp (DN), chủ dự án nộp ngân sách nhà nước (NSNN) số tiền 94,6 tỷ đồng. Trong đó, thuế giá trị gia tăng là 36,2 tỷ đồng, thuế thu nhập DN là 58,4 tỷ đồng. Đại diện Cục Thuế Bắc Giang cho rằng, việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh bất động sản và chuyển nhượng dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh giúp cơ quan thuế nắm chắc tình hình đăng ký, kê khai, nộp thuế của từng dự án, thông qua đó, số nộp ngân sách tăng rõ rệt so với năm 2019, với mức tăng 47,2 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng là 99,6%.

Song song với đó, Cục Thuế Bắc Giang cũng đã triển khai thực hiện đề án “Tăng cường quản lý thu thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản”. Đại diện Cục Thuế Bắc Giang cho biết, cục thuế đã chỉ đạo các phòng chuyên môn và các chi cục thuế chủ động rà soát, kịp thời đưa các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác khoáng sản vào quản lý thu thuế, đồng thời đôn đốc thu, nộp kịp thời số thuế phát sinh, tiền nợ đọng vào ngân sách.

Bên cạnh đó, đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác giám sát kê khai, công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại các cơ sở kinh doanh khai thác khoáng sản trên địa bàn, thông qua triển khai đề án, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Kết quả năm 2020, cục thuế đã thu thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản đạt 187,8 tỷ đồng. Trong đó, thu thuế tài nguyên là hơn 146,4 tỷ đồng và phí bảo vệ môi trường là 41,4 tỷ đồng.

Hoạt động xây dựng cơ bản nộp ngân sách trên 121 tỷ đồng

Song song với việc thực hiện tốt các đề án quản lý thu thuế, Cục Thuế Bắc Giang còn chú trọng thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị của UBND tỉnh về quản lý thu thuế xây dựng cơ bản; tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

Chia sẻ về kết quả đạt được trong việc thực hiện chỉ thị về quản lý thu thuế xây dựng cơ bản, ông Lê Bá Ngọc cho biết, ngay từ đầu năm, các phòng chức năng đã tham mưu với lãnh đạo cục thuế triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu thuế xây dựng cơ bản; phân cấp quản lý, phân định nơi kê khai thuế đối với các nhà thầu, đảm bảo không bỏ sót nguồn thu, kịp thời điều chỉnh những đơn vị hạch toán nguồn thu không đúng quy định về đúng nơi được thụ hưởng ngân sách, đảm bảo sự công bằng trong công tác kê khai, nộp thuế giữa các huyện, thành phố.

Cùng với đó, cục thuế cũng đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện khấu trừ các khoản thuế phải nộp đối với các công trình sử dụng nguồn vốn NSNN khi thanh toán; tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành của tỉnh và các ban quản lý dự án nắm bắt kịp thời thông tin người nộp thuế để đôn đốc thu, nộp kịp thời các khoản thuế theo quy định vào NSNN. Nhờ được chú trọng triển khai, năm 2020, hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn nộp NSNN được 121,8 tỷ đồng, tăng 24,2% so với năm 2019 thực hiện.

Đối với việc thực hiện chỉ thị về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ, đại diện Cục Thuế Bắc Giang cho biết, đơn vị đã tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các cơ quan liên quan, đặc biệt là cơ quan công an tỉnh quản lý về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Qua đó, phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, nhất là tình hình mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để chiếm đoạt tiền thuế của nhà nước góp phần đưa công tác quản lý, sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp vào nề nếp, kê khai nộp thuế theo đúng quy định.

Báo cáo của Cục Thuế Bắc Giang cho thấy, năm 2020, nhờ được tăng cường quản lý, cục thuế đã phát hiện và xử lý vi phạm về quản lý sử dụng hóa đơn tổng số 922 trường hợp, với số tiền 1,9 tỷ đồng. Trong đó, phạt vi phạm hành chính về hóa đơn 1,6 tỷ đồng; truy thu thuế 321,5 triệu đồng./.

Văn Tuấn

Văn Tuấn

© Thời báo Tài chính Việt Nam