SHB được mở rộng thêm lĩnh vực hoạt động

11:29 | 13/12/2013 Print
Các hoạt động SHB được bổ sung thêm gồm: dịch vụ bảo quản tài sản và cho thuê tủ, két an toàn (bao gồm cả dịch vụ giữ hộ, bảo quản vàng); ủy thác cho vay và nhận ủy thác cho vay; cấp tín dụng dưới hình thức chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác.

SHB mở rộng hoạt động

Việc NHNN chấp thuận bổ sung nghiệp vụ hoạt động kinh doanh sẽ tạo điều kiện cho SHB mở rộng, phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 2765/QĐ-NHNN về việc bổ sung giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Theo đó, SHB được bổ sung thêm các nội dung hoạt động sau: dịch vụ bảo quản tài sản và cho thuê tủ, két an toàn (bao gồm cả dịch vụ giữ hộ, bảo quản vàng); ủy thác cho vay và nhận ủy thác cho vay; cấp tín dụng dưới hình thức chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác.

Quyết định này là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động số 0041/NH-GP ngày 13/11/1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.

Như vậy, việc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bổ sung nghiệp vụ hoạt động kinh doanh sẽ tạo điều kiện cho SHB mở rộng, phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng trong các lĩnh vực này, đồng thời là cơ hội giúp SHB nâng cao khả năng cạnh tranh với các ngân hàng thương mại cùng nhóm khác trên thị trường.

SHB cho biết trong thời gian tới sẽ nhanh chóng triển khai các dịch vụ ngân hàng mới trên toàn hệ thống với dịch vụ chất lượng cao, tiện ích và cạnh tranh nhất./.

Hoàng Lâm

Hoàng Lâm

© Thời báo Tài chính Việt Nam