Infographic: Dự kiến sự kiện quốc tế tuần từ ngày 19 đến 25/7

09:45 | 19/07/2021 Print
Một số sự kiện quốc tế đáng chú ý dự kiến sẽ diễn ra trong tuần từ ngày 19 đến 25/7.

Dự kiến sự kiện quốc tế tuần từ ngày 19 đến 25/7
Dự kiến sự kiện quốc tế tuần từ ngày 19 đến 25/7
Dự kiến sự kiện quốc tế tuần từ ngày 19 đến 25/7

Hanoimoi.com.vn

Hanoimoi.com.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam