Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế mới nhất

10:56 | 12/03/2016 Print
Ngày 11/3/2016, Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.3.6; ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.7; ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.1.4

hỗ trợ khai thuế

Việc nâng cấp các ứng dụng cụ thể như sau: Nâng cấp các chức năng lập báo cáo tài chính theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC trên ứng dụng HTKK 3.3.6, iHTKK 3.1.7, bao gồm các mẫu biểu:

Bảng cân đối kế toán (áp dụng đối với doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục).

Bảng cân đối kế toán (áp dụng đối với doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục).

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp.

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.1.4 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK phiên bản 3.1.7.

Bắt đầu từ ngày 12/3/2016, khi lập báo cáo tài chính có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.3.6, iHTKK 3.1.7, iTaxViewer 1.1.4 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau:

Ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.6: tại đường dẫn http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai

Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.1.7 tại đường dẫn http://kekhaithue.gdt.gov.vn

Đức Minh

Đức Minh

© Thời báo Tài chính Việt Nam