Công bố doanh nghiệp vi phạm về thuế trên hệ thống thông tin quốc gia

22:38 | 28/08/2015 Print
Đây là thông tin nổi bật tại Thông tư 127/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc cấp mã số doanh nghiệp tự động theo phương thức điện tử và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp

cấp mã số

Việc cấp mã số doanh nghiệp được thực hiện tự động theo phương thức điện tử trên Hệ thống Đăng ký thuế. Ảnh T.L minh họa

Theo đó, 3 trường hợp vi phạm pháp luật về thuế cảnh báo trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (DN) gồm:

Cá nhân là người quản lý DN có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, đã bị cơ quan Thuế chuyển cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự và pháp luật về thuế.

Doanh nghiệp có cá nhân là “người quản lý DN” hoặc thành viên của Hội đồng thành viên, thành viên của Hội đồng quản trị hoặc thành viên hợp danh mà trước đó các cá nhân này là Chủ DN (đối với DN tư nhân); Chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần); thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh) và người đại diện theo pháp luật của DN đã bị cơ quan thuế thông báo DN không còn kinh doanh ở địa chỉ đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước.

Doanh nghiệp thành lập trái với các quy định của Luật Doanh nghiệp như: cá nhân là chủ DN tư nhân, chủ hộ kinh doanh thì không được làm chủ DN tư nhân và ngược lại; thành viên hợp danh không được làm chủ DN tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác.

Đặc biệt, Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế có trách nhiệm cung cấp thông tin về cá nhân người thành lập DN, người quản lý DN do cơ quan Thuế quản lý để Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và đầu tư cập nhật danh sách cảnh báo trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan Đăng ký kinh doanh khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký DN có trách nhiệm kiểm tra, rà soát và phối hợp với các cơ quan Thuế có liên quan trong việc yêu cầu cá nhân người thành lập DN, người quản lý DN hoàn thành các nghĩa vụ và thủ tục về thuế liên quan theo quy định của pháp luật về thuế.

Thông tư 127/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/10/2015.

Đức Minh

Đức Minh

© Thời báo Tài chính Việt Nam